Uppskattat yrkesskoleinternat i Kenya

Uppskattat yrkesskoleinternat i Kenya
Internatets bottenvåning i bruk och bygget fortskrider I juli ifjol öppnades dörrarna till internatets bottenvåning vid Community College i Kiambu, Kenya. Internatet består av två byggnader, en för damer och en för herrar. Invånarna är nu 36 till antalet fördelat på16 flickor och 20 pojkar. Mary Wambui som går skönhetslinjen och Franciska Lucia Malewa från restauranglinjen visar upp sitt rum. Eleverna tycker att rummen är rymliga och att gemenskapen mella

Åtta utexaminerades från medieutbildning i Addis Abeba

Åtta utexaminerades från medieutbildning i Addis Abeba
De projekt som de finlandssvenska frikyrkorna stöder genom sitt utvecklingssamarbete är långsiktiga utvecklingsprojekt som pågår i flera år. Ibland händer det mycket förändringar i projekten och ibland rullar verksamheten på som vanligt - precis som det ska. Det är alltid roligt att se vilken effekt projekten har och hur de påverkar människors liv på ett positivt sätt. Nyligen fick vi en rapport från Etiopien med anledning av att de första studerande utexa

Lärarskolan har hjälpt till att fylla lärarbristen

Lärarskolan har hjälpt till att fylla lärarbristen
Lärarskolan Nyamahanga Teacher’s College i Tanzania har utexaminerat sammanlagt 1066 lärare hittills, vilket har bidragit till att fylla behovet av lärare i landet. Lyssnar man på vad eleverna har att säga så är det inte svårt att förstå att skolan är populär. Nyamahanga Teacher’s College (NTC) i Tanzania utbildar förskole- och grundskolelärare genom att erbjuda en tvåårig collegeutbildning. Skolan har utvecklats under några år och idag går sammanla

Årets fredspristagare kämpar för rätten till utbildning i utvecklingsländerna

Årets fredspristagare kämpar för rätten till utbildning i utvecklingsländerna
Årets Nobelpristagare är utsedda och belönade. En av fredspristagarna Malala Yousafzai från Pakistan är den yngsta personen som någonsin fått utnämnelsen,  bara 17 år! Hon tog emot priset och tillägnade det de flickor och kvinnor som ännu inte har möjlighet att få en utbildning. Malala är den yngsta människorättskämpen i världen som har arbetat för sina egna och andra flickor rätt att gå i skola sedan 9-års ålder. Den andra fredspris vinnaren detta år är a...

Internatsbygge i Kiambu, Kenya

Internatsbygge vid yrkesskolan för ungdomar från fattiga familjer i Kiambu, Kenya. Just nu jobbar man med grunden till internatet. I internatet skall ca 100 ungdomar kunna bo medan de får del av praktiska kurser i yrkesskolan. Mellan åren 2005-2010 startades en yrkesskola för läskunniga ungdomar från familjer utan ekonomiska medel att ge dem en vidare utbildning efter avslutad grundskola. Verksamheten bedrivs idag på ett professionellt sätt och man ser

Ansvarsveckan 2014

Frikyrkornas gemensamma insamling under Ansvarsveckan 19-26.10.2014   Varje år brukar frikyrkorna under Ansvarsveckan ta upp en kollekt eller bidra med en gåva till den gemensamma insamlingen. Ändamålet för insamlingen roterar mellan frikyrkorna. I år går insamlingen till FSPM:s utbildning av handikappade i Laos. Den ekumeniska ansvarsveckan handlar i år om krigets och våldets förödande resultat. Vad kan vi göra för att motverka våldet, minsk

Socialcentren utbildar och hjälper

Socialcentren utbildar och hjälper
Socialcentret i Albouystown var det första centret som Missionskyrkan i Finland (MKF) började understöda i Guyana. Centret har växt och idag finns en rad olika verksamheter vid centret till förmån för befolkningen i närområdet. MKF stöder flera andra center i landet, varav ett i Kwakwani. Där får bland annat ungdomar lära sig att läsa och skriva.   Alboystown myllrar av liv Lennox Smith ger ett sympatiskt intryck när man möter honom. Med si

Från fattigdom till småföretagare

Från fattigdom till småföretagare
Projektet för föräldralösa och utsatta barn i Zambia strävar till att lyfta barn och ungdomar från utsatthet och fattigdom till att bli fullvärdiga medborgare som kan klara sig i livet. Ett exempel på en ung man som har grundat sitt eget småföretag är Barry, som nu har en inkomstkälla för att försörja sig själv och kan även anställa en kompis. Genom att erbjuda gratis utbildning ger projektet föräldralösa och utsatta ungdomar i Copperbelt-distriktet