För vem: Pastorer- och församlingsansvariga, äldste församlingsanställda, ungdomsledare med respektive.

Vad händer: Vi får lyssna till John och Helen Burns som talar om att stå tillsammans som par i andligt arbete, att vårda äktenskapet och förvalta det ansvar vi har fått, att ibland tjäna under andligt tryck, under svåra påfrestningar och i kristider.

Start: Torsdag 18.4 kl.18:30-21:15 i Sion Vasa

Arrangör: Frikyrklig samverkan som subventionerar tillfället. Kursen genomförs i samarbete med SFV:s studiecentral.

Pris: 20 €/par (innehåller lätt servering)

Anmälning här

Helen och John Burns kommer också att vara i Fila i Helsingfors 6-7.4.2023
och i metodistkyrkan i Åbo 20.4.2024.