FS kontor
Frikyrklig Samverkans post går till Andreaskyrkan på Högbergsgatan i Helsingfors.

Kontoret

Frikyrklig Samverkan FS r.f.
Högbergsgatan 22C, 00130 Helsingfors

E-post: staff[at]fsglobal.fi
Facebook: www.facebook.com/frikyrkligsamverkan

(Post gällande utvecklingssamarbetet sänds till Andreaskyrkan på Högbergsgatan)

Frikyrklig Samverkans utvecklingssamarbete heter FS Global.

Personal

Ordförande: Carsten Berglund

E-post: carsten.berglund[at]adventtikirkko.fi

T.f ledare för utvecklingssamarbete: Catarina Ekman-Niemi-Kaija  

E-post: catarina.ekman-niemi-kaija[at]fsglobal.fi

Konto: FI67 4970 4420 0270 39 (Aktia) BIC: HELSFIHH