Uppskattat yrkesskoleinternat i Kenya

Uppskattat yrkesskoleinternat i Kenya
Internatets bottenvåning i bruk och bygget fortskrider I juli ifjol öppnades dörrarna till internatets bottenvåning vid Community College i Kiambu, Kenya. Internatet består av två byggnader, en för damer och en för herrar. Invånarna är nu 36 till antalet fördelat på16 flickor och 20 pojkar. Mary Wambui som går skönhetslinjen och Franciska Lucia Malewa från restauranglinjen visar upp sitt rum. Eleverna tycker att rummen är rymliga och att gemenskapen mella

Internatbygge i Kenya ger fler unga studiemöjligheter

Internatbygge i Kenya ger fler unga studiemöjligheter
I Kenya är man redo med att fortsätta byggnadsarbetena på internatet invid yrkesskolan Word of Faith i Kiambu. På grund av statens nedskärningar i budgeten för utvecklingssamarbete har det varit en paus i byggnadsarbetet, men nu skall man sätta igång igen. Tack vare internatet kan skolan ta emot elever från ett större område, när man tidigare endast hade elever som kunde bo hemma på en radie av tio km från skolan. I den första våningen som blev färdig i

Internatbygge i Kenya skapar logi för 100 unga

Internatbygge i Kenya skapar logi för 100 unga
Metodistkyrkans projekt för att bygga ett internat för yrkesskolan i Kiambu, Kenya, går framåt. Nu bygger man andra och tredje våningen. Den första våningen togs i bruk i somras.     I yrkesskolan går unga som annars inte skulle ha råd med en yrkesutbildning och därför vara dömda till snuttjobb och fattigdom. När internaten är klara kommer 100 ungdomar att kunna bo i fyra våningar. Det här gör också att skolans kök och matsal t...

Kenyabesök i Svenskfinland

Kenyabesök i Svenskfinland
Flera tusen skolelever, studerande och församlingsaktiva i både Österbotten och södra Finland har under slutet av oktober fått höra om projektet i Kiambu, Kenya. Det är fråga om projektet för att bekämpa fattigdom och höja levnadsstandarden genom yrkesutbildning. Projektet är en fortsättning på yrkesskolan, som byggdes med UM-bidrag 2005-2012. Nu byggs det upp ett internat för ca 100 elever, så att även de som bor lite längre ifrån ska ha möjlighet att del...

Ambassaden i Nairobi intresserad av samarbete

Ambassaden i Nairobi intresserad av samarbete
Finlands flagga i topp utanför ambassaden i Nairobi där en del av gymnasiegruppen från norra svenska Österbotten väntar att mötet 23.1.2015 skall börja. Från vänster: lärare Heidi Storbacka, Erica Backlund, mamma Ann-Marie Lillmåns-Backlund, Edith Granholm, Alexandra Svenfelt och Michelle Palo. Foto: Bernt Klockars. Under åren 2005-2010 byggde och startade Finlands svenska metodistkyrka med biståndsmedel en yrkesskola för unga från fattiga familjer i Ki

Internatsbygge i Kiambu, Kenya

Internatsbygge vid yrkesskolan för ungdomar från fattiga familjer i Kiambu, Kenya. Just nu jobbar man med grunden till internatet. I internatet skall ca 100 ungdomar kunna bo medan de får del av praktiska kurser i yrkesskolan. Mellan åren 2005-2010 startades en yrkesskola för läskunniga ungdomar från familjer utan ekonomiska medel att ge dem en vidare utbildning efter avslutad grundskola. Verksamheten bedrivs idag på ett professionellt sätt och man ser