Om ekumenik och kristen samverkan
Att be och arbeta för synlig kristen enhet kallas ekumenik. Ordet kommer från grekiskans oikoumene och betyder ”hela den bebodda världen”.

hGrunden för all ekumenik, all kristen samverkan, är Jesu bön om att hans lärjungar och efterföljare ska vara ett för att världen ska tro (Joh 17:21). Jesu bön förpliktar oss att söka oss närmare varandra, liksom missionsbefallningen förpliktar oss att sprida evangelium, de goda nyheterna.

Att vara kristen är att vara ekumenisk. Jesus Kristus är grunden för vår enhet och vår inbördes gemenskap. Bön, gemenskap och samarbete sträcker sig över samfundsgränserna och bygger broar mellan människor från olika traditioner och kulturer.

Ekumenik tar fasta på det som förenar oss som kristna. Vi tror på Bibelns vittnesbörd, vi tror på en treenig Gud, vi bekänner oss till Jesus Kristus vår Frälsare.

Ekumenik kan både organiseras och växa fram spontant. Också det spontana får en struktur förr eller senare, vilket gör att det inte behöver vara någon motsättning mellan det organiserade och det spontana. Det viktiga är att det finns en gemensam uttalad vilja för samarbetet.

Ekumenik sker på många olika plan och på många olika sätt. Ekumenik kan vara att kristna från olika samfund bestämmer sig för att be tillsammans, koordinering av missions- och biståndssamarbetet, teologiska lärosamtal eller att kyrkor och samfund besluter sig för att gå samman.

Det ekumeniska året
Varje år innehåller ekumeniska händelser. Traditionella högtider som jul, påsk, pingst, erbjuder möjligheter att fira och glädjas tillsammans och lära känna varandras traditioner.

Året bjuder också på speciella dagar och veckor ägnade åt ekumenik.

Under Ekumeniska böneveckan för kristen enhet 18–25.1 samlas vi till bön och förbön för kristen enhet och gemenskap. Temat och materialet utarbetas varje år av en lokal ekumenisk grupp i något land.

Under Världsböndagen första fredagen i mars varje år, ordnas gemensamma gudstjänster för kristna på samma ort.

Ekumeniska ansvarsveckan, som ordnas varje år i oktober, aktualiserar vårt ansvar för vår nästa i hela världen. Ansvarsveckan förenar Finlands kyrkor för en bättre värld. Under Ansvarsveckan ordnar Frikyrklig Samverkan en insamling för något biståndsprojekt.

Ekumenik i attityd och praktik
Arbetet för kristen enhet utgår från enheten i Jesus Kristus och hans bön om att de alla ska vara ett. Det är i korthet den teologiska grunden. Men gemenskap och enhet byggs inte över en natt. Hur kan ekumenik byggas i praktiken, genom våra medvetna handlingar?

Oftast börjar det med att vi stannar upp. Tittar oss omkring. Upptäcker ”de andra”, de som också bekänner sig till Jesus Kristus. Vi ber för dem. Både enskilt och i gudstjänsten. Vi ber tillsammans med dem när tillfälle ges. Bjuder in dem till oss. Hälsar på hos dem. Tar tillfället att ordna något tillsammans. Inte fylla kalendern med så mycket ”eget” att vi inte längre ser varandra. Vi kanske ordnar gemensamma medarbetarsamlingar mellan församlingarna. Delar händelsekalendrar med varandra.

Ekumenik i praktiken innebär att vi uppmuntrar varandra. Vi tar utgångspunkten i det som förenar utan att blunda för det som skiljer oss åt. Vi talar gott om varandra. Kommunicerar klart och tydligt med varandra. Prioriterar gemensamma saker lika högt som den egna verksamheten så att det gemensamma blir en del av det egna. Ekumenik är när vi inser att kyrkan och Guds rike är större än min egen församling, att Gud är mera än min egen erfarenhet av Gud, att livet är större än mitt eget begränsade perspektiv.

Kristi seger förvandlar var en gång det samlande temat för Ekumeniska böneveckan. Det kan få vara utgångspunkten för vårt liv och samarbete. Då kan vi som bröder och systrar i Jesus Kristus och som delar i Kristi kropp låta denna förvandling bli en del av vårt liv, bit för bit.

Lämna ett svar