Uppskattat yrkesskoleinternat i Kenya

Uppskattat yrkesskoleinternat i Kenya
Internatets bottenvåning i bruk och bygget fortskrider I juli ifjol öppnades dörrarna till internatets bottenvåning vid Community College i Kiambu, Kenya. Internatet består av två byggnader, en för damer och en för herrar. Invånarna är nu 36 till antalet fördelat på16 flickor och 20 pojkar. Mary Wambui som går skönhetslinjen och Franciska Lucia Malewa från restauranglinjen visar upp sitt rum. Eleverna tycker att rummen är rymliga och att gemenskapen mella

Internatsbygge i Kiambu, Kenya

Internatsbygge vid yrkesskolan för ungdomar från fattiga familjer i Kiambu, Kenya. Just nu jobbar man med grunden till internatet. I internatet skall ca 100 ungdomar kunna bo medan de får del av praktiska kurser i yrkesskolan. Mellan åren 2005-2010 startades en yrkesskola för läskunniga ungdomar från familjer utan ekonomiska medel att ge dem en vidare utbildning efter avslutad grundskola. Verksamheten bedrivs idag på ett professionellt sätt och man ser

HMC firade högtidlig examensdag och invigde nya lokaler

HMC firade högtidlig examensdag och invigde nya lokaler
Habari Maalum Colleges nya klassrumsbyggnad invigdes i maj samtidigt som skolan firade examensdag. Fler elever kommer att kunna studera vid skolan tack vare de nya lokalerna. Fredagen den 26 maj hölls en högtidlig invigning av den nya klassrumsbyggnad som byggts för Habari Maalum College (HMC) i Arusha, Tanzania. Byggnaden med lärarrum och tio klassrum invigdes med pompa och ståt samma dag som skolan firade examensdag. En blåsorkester ledde marsche

Högstadieskola ger hopp för framtiden

Högstadieskola ger hopp för framtiden
I byn Olosiva i Tanzania har en högstadieskola nyligen startat sin verksamhet med två åttondeklasser. Skolan betyder mycket för barnen och deras föräldrar, de vet att utbildningen är vägen till ett bättre liv. Byggandet av skolan pågår fortfarande men om ett år kommer troligen alla högstadiets klasser att vara verksamma. När den lilla pojken stolt visar upp sina anteckningar han gjort i klassen lyser glädjen i hans ögon, han vet vad en skolgång bety

Klassrumsbygge skapar arbetsmöjligheter för socialt utsatta

Klassrumsbygge skapar arbetsmöjligheter för socialt utsatta
Habari Maalum College bygger nya klassrum för att kunna ta emot fler elever. Genom det sociala ansvar som skolan tar är det många socialt utsatta människor som får möjlighet till arbete. På Habari Maalum College (HMC) i Tanzania bygger man just nu en byggnad som ska bestå av 10 klassrum och lärarutrymmen. Klassrummen ska användas av de studerande på ledarskaps- och mediautbildningen. Den arbetsgrupp som jobbar med HMC vill ta ett socialt ansvar.

Invigning av hälsocenter Tabita i Benin

Invigning av hälsocenter Tabita i Benin
Invigningen av hälsocenter Tabita i Benin samlade ca 200 personer, bland andra stadens borgmästare. Verksamheten öppnades för allmänheten bara några dagar senare. Den 13 maj i år invigdes hälsocenter Tabita i Godomey, Cotonou, Benin. Vid invigningen närvarade Kerstin och Fredrik Ekholm från Finland som under många år varit engagerade i projektet. Fredrik berättar att de inte hade förväntat sig så mycket gäster på invigningen på grund av väderförhållande

Mediaskolan firade examensdag och planerar stora förändringar

Mediaskolan firade examensdag och planerar stora förändringar
Examensdag firades på mediaskolan i Tanzania i april. Med sin höga standard har skolan skapat sig ett gott rykte i landet. Den 27 april i år hölls en festlig examensdag på Habari Maalum College (HMC) i Arusha, Tanzania, mediaskolan som Finlands Svenska Pingstmission(FSPM) understöder. 12 elever fick efter 15 månaders intensiva universitetsstudier sin mediaexamen. De examinerade eleverna går nu ut från skolan med goda möjligheter och kunskaper att