Frikyrkornas gemensamma insamling under Ansvarsveckan 19-26.10.2014

 

Varje år brukar frikyrkorna under Ansvarsveckan ta upp en kollekt eller bidra med en gåva till den gemensamma insamlingen. Ändamålet för insamlingen roterar mellan frikyrkorna. I år går insamlingen till FSPM:s utbildning av handikappade i Laos.

qc14_300Den ekumeniska ansvarsveckan handlar i år om krigets och våldets förödande resultat. Vad kan vi göra för att motverka våldet, minska lidandet och befrämja freden? Vad kostar freden? I år uppmärksammar vi ett viktigt biståndsprojekt som påminner oss hur mycket kriget och våldet kostar oss människor.

Laos var ett land över vilket bombplanen dumpade mängder med bomber under Vietnamkriget. Alla bomber detonerade inte när de föll ner, men många har exploderat senare då de hittats i en åker. Bomberna skördar ännu idag offer i Laos. Tusentals människor är lemlästade och handikappade pga. det här. Alla handikappade i Laos har inte den här bakgrunden, men alla har samma svårigheter att ta sig fram. Men att arbeta med en dator går bra för många då det inte förutsätter så mycket fysisk rörelseförmåga.

Finlands svenska Pingstmission (FSPM) har under mer än tio år understött Quest College i Laos som har en speciell inriktning på att ge fysiskt handikappade en studieplats på den 3-åriga IT-utbildningen. De handikappade har inte råd att betala skolavgiften, utan är helt beroende av att få stipendier.

Årets mottagare av frikyrkornas gemensamma insamling under ansvarsveckan är därför just de handikappade på Quest College i Vientiane, Laos.

Lämna ett svar