Lärarskolan Nyamahanga Teacher’s College i Tanzania har utexaminerat sammanlagt 1066 lärare hittills, vilket har bidragit till att fylla behovet av lärare i landet. Lyssnar man på vad eleverna har att säga så är det inte svårt att förstå att skolan är populär.

IMG_4459 kopia
Nyamahanga Teacher’s College i Tanzania har gott rykte och skolan har kommit på första plats i sin region och på tredje plats i hela landet på basen av resultaten från de nationella proven. Foto: Laila Saleh

Nyamahanga Teacher’s College (NTC) i Tanzania utbildar förskole- och grundskolelärare genom att erbjuda en tvåårig collegeutbildning. Skolan har utvecklats under några år och idag går sammanlagt cirka 400 elever på skolan varje år, cirka 200 per årskurs.

1066 utexaminerade lärare

Från starten av colleget i dess nuvarande form år 2005, har sammanlagt 1066 lärare utexaminerats hittills. I ett land som Tanzania där lärarbristen länge varit stor har detta varit ett välbehövligt bidrag. Den senaste tiden har lärarbristen ändå förbättrats, bristen på lärare är inte längre lika akut som den tidigare var, enligt Clement Mnkeni, koordinator för Free Pentecostal Church of Tanzanias utbildningsavdelning.

Skolan har gott rykte

Både de rapporter som kommer in till FSPM från colleget samt elevernas ord vittnar om att skolan är populär och håller god standard. Colleget placerade sig på tredje plats i hela landet och på första plats i sin region, baserat på de nationella proven. Aziza Bilkes, medlem i studentstyrelsen, och hennes skolkamrat Kubwera Donald, ordförande i studentstyrelsen, säger båda att de fått höra talas om colleget från vänner och bekanta och valde NTC på grund av dess goda rykte. De ger även bra betyg till lärarna. – De är hängivna sitt arbete, säger Aziza.

Studentstyrelsens ordförande Kubwera Donald och studentstyrelsemedlem Aziza Bilkes_foto Laila Saleh  kopia
Studentstyrelsens ordförande Kubwera Donald (t.v.) och studentstyrelsemedlem Aziza Bilkes (t.h.) valde båda att utbilda sig till lärare i Nyamahanga på grund av collegets goda rykte. Foto: Laila Saleh

Vissa elever flyttar lång väg för att gå på skolan men det är tydligen inte ett problem när de vet vad de kommer till. – Det handlar inte om distansen, det handlar om vad du får. Vi strävar efter att få en bra utbildning. När du tänker på den bästa utbildningen så tänker du på Nyamahanga, säger Kubwera.

Positiva trots utmaningar
Trots att en del utmaningar finns har Aziza och Kubwera en positiv inställning. Ibland kan det hända att antalet studerande per klass är för många men Aziza menar att det inte är något problem så länge alla ser läraren och fokuserar på vad läraren säger. Ibland får en grupp studerande samsas om en och samma kursbok eller kompendium men det verkar de inte heller klaga så mycket på.
– Vi försöker samarbeta. Om en person har något från de nya böckerna så delar de med sig. Vi försöker utmana den utmaningen, säger Aziza med ett leende.

Text: Laila Saleh. Artikel är publicerad i Tidningen LIVET i januari 2015.

Lämna ett svar