Åtta utexaminerades från medieutbildning i Addis Abeba

Åtta utexaminerades från medieutbildning i Addis Abeba
De projekt som de finlandssvenska frikyrkorna stöder genom sitt utvecklingssamarbete är långsiktiga utvecklingsprojekt som pågår i flera år. Ibland händer det mycket förändringar i projekten och ibland rullar verksamheten på som vanligt - precis som det ska. Det är alltid roligt att se vilken effekt projekten har och hur de påverkar människors liv på ett positivt sätt. Nyligen fick vi en rapport från Etiopien med anledning av att de första studerande utexa

Burundis ambassadör har sitt land varmt om hjärtat

Burundis ambassadör har sitt land varmt om hjärtat
Pascal Ruhomvymworo är Burundis ambassadör i Norden. Sedan tre år är han stationerad i Oslo, medan hans familj barn bor kvar i Belgien. Burundi var länge bekant främst bland missionsvännerna i vårt land då både baptister och pingstvänner har haft missionärer och olika projekt i landet. Burundi har tidvis trasats sönder av interna konflikter de senaste decennierna, med stora flyktingströmmar som följd. Därför arbetar Finlands svenska pingstmission med att...

Satsar i motvind

Satsar i motvind
FS tvingas på grund av regeringens ekonomiska åtstramningar skära ca 40 procent i budgeten jämfört med året innan. Nedskärningarna görs både i utvecklingsprogrammet och bland de anställda. I programmet ingår 25 projekt i ett tiotal länder och involverar ett tjugotal avlönade personer plus många frivilliga. Under höstmötet den 26 november 2015 betonades vikten av det gemensamma utvecklingssamarbetet och behovet av ett närmare samarbete mellan medlemssamfund...

”Många bäckar små”

”Många bäckar små”
Ordentliga flyktingströmmar har nått Finland och dessa har också berört de finlandssvenska friförsamlingarna och deras arbeten. Det mesta har gjorts på församlings- och individnivå. Såhär berättar representanter från de olika medlemsorganisationerna i FS Global. Finlands svenska Pingstmission har uppmuntrat sina församlingar att göra något utifrån situation och förutsättningar. Varje ort är unik och det är därför upp till varje församling att bedöma vad

Soth Sraeng kan försörja sin familj i hemlandet

Soth Sraeng kan försörja sin familj i hemlandet
Soth Sreang behöver inte fara till Thailand och jobba. Sreang deltar i projektet i Kambodja för nya alternativ till risodling. Tidigare fick han så små risskördar att han inte kunde försörja familjen och övervägde att fara utomlands och jobba. Men genom detta projekt fick han ta del i att odla nya grödor och djurhushållning. Nu odlar han majs och grönsaker och har kycklingar, ankor och grisar, kan både bo hemma och helt försörja familjen. Sreang tänker int...

Celebert besök vid Hoppets Hem, Nyadire, Zimbabwe

Celebert besök vid Hoppets Hem, Nyadire, Zimbabwe
Finlands svenska metodistkyrkas biståndsprojekt Hoppets Hem i Nyadire, Zimbabwe, monitorerades 7-14.12.2015 av Bernt Klockars och Robin Söderholm. Projektet handlar om ett nybygge för det barnhem som byggdes och startades på 1990-talet. Regeringen i Zimbabwe har 2010 ändrat reglerna för barnhem – man vill ha ett mera familjelikt upplägg med 6-10 barn och en vårdare/mamma i varje cell. Det gamla Hoppets Hem var mera i internatstil. Nyadire Mission har ge...

Framtidstro i Burundi

Framtidstro i Burundi
I Burundi går det nya livet framåt även om det inte går snabbt. I oktober åkte Kerstin Sivonen på monitoreringsresa till Burundi och under monitoreringsresan tittade hon till hur arbetet i regionen framskrider. De återvändande flyktingarna har fått nytt hopp och framtidstro genom det målmedvetna arbetet. Kabura står på knä framför oss på den leriga, regnvåta marken. Han lyfter armarna uppåt, gråter och är så tacksam för myggnät, utsäde, jordbrukshacka o

Kenyabesök i Svenskfinland

Kenyabesök i Svenskfinland
Flera tusen skolelever, studerande och församlingsaktiva i både Österbotten och södra Finland har under slutet av oktober fått höra om projektet i Kiambu, Kenya. Det är fråga om projektet för att bekämpa fattigdom och höja levnadsstandarden genom yrkesutbildning. Projektet är en fortsättning på yrkesskolan, som byggdes med UM-bidrag 2005-2012. Nu byggs det upp ett internat för ca 100 elever, så att även de som bor lite längre ifrån ska ha möjlighet att del...