Socialcentret i Albouystown var det första centret som Missionskyrkan i Finland (MKF) började understöda i Guyana. Centret har växt och idag finns en rad olika verksamheter vid centret till förmån för befolkningen i närområdet. MKF stöder flera andra center i landet, varav ett i Kwakwani. Där får bland annat ungdomar lära sig att läsa och skriva.

 

Det sociala centret i Albouystown ligger mitt i slummen.
Socialcentret i Albouystown ligger mitt i slummen. Foto: Bjarne Rönnqvist

Alboystown myllrar av liv
Lennox Smith ger ett sympatiskt intryck när man möter honom. Med sitt varma leende och sin öppna hållning visar han vänligt runt i byggnaden som MKF har varit med och finansierat.

Socialcentret har ett dagis, vilket är ganska ovanligt i Guyana. Foto: Bjarne Rönnqvist
Socialcentret har ett dagis, vilket är ganska ovanligt i Guyana. Foto: Bjarne Rönnqvist

Han berättar ivrigt om de kurser man byggt upp och hur många som deltar. Där finns kurs i samtalsterapi för ca 40 personer, en annan hur man ska hantera vrede där 28 personer deltar, vidare kurs i hur man skyddar barn men också kurser i språk, litteratur, ekonomi, data, make-up (kosmetika) och offentligt tal etc. Den sistnämna råkade ha dimission när Robert och jag var där och vi fick inbjudan att delta som finska representanter. Vi blev också utmanade att själva tala över ett givet ämne under en minut – utmanande.

På centret bedriver man också ett dagis vilket inte finns utbyggt i någon större utsträckning i samhället. Dessutom hålls en lågstadieskola fyra dagar i veckan med 38 elever.

Fem av nio elever som gått kursen i offentligt tal i Albouystown. Foto: Bjarne Rönnqvist
Fem av nio elever som gått kursen i offentligt tal i Albouystown. Foto: Bjarne Rönnqvist

Stort behov av utbildning
I huvudstaden Georgetown är Alboystown den fattiga stadsdelen där de stora sociala behoven finns och behovet av utbildning eller ”skill training”, som man kallar det på engelska, är stort. Man behöver på olika sätt få kunskap om relationer, kommunikation, barnuppfostran mm och även utvecklas i praktiska områden.

Församlingarna vill hjälpa människor
De flesta av de sociala projekten i Guyana handlar om att en församling på olika sätt vill hjälpa människorna i näromgivningen med behov som finns och skapa förutsättningar för bättre levnadsförhållanden. Strategin är alltså att bygga sociala center intill kyrkorna där man kan bedriva hjälpverksamhet och utbildning.

Vid socialcentret i Kwakwani får tonåringar lära sig att läsa och skriva. Foto: Bjarne Rönnqvist
Vid socialcentret i Kwakwani får ungdomar lära sig att läsa och skriva. Foto: Bjarne Rönnqvist

Alboystown-projektet var MKFs första socialcenter i Guyana och har sen följts upp av ett annat i indianreservatet Tapakuma och ett tredje i Kwakwani. Förutom centren har en hälsoklinik i Wakapoa i djungeldeltat tidigare byggts och på senare år renoverats samt tre byggnader har uppförts för ett skolningssnickeri i Hauraruni, ca en timme från huvudstaden.

Kwakwani söker bygga upp funktioner för framtiden
Socialcentret i Kwakwani, som också byggts upp med biståndsmedel, blev klart 2012 och den lokala ansvarsgruppen har jobbat på för att få igång olika verksamheter. De har visioner för att det nya centret ska ha en stor betydelse för människorna i byn. Kwakwani ligger invid floden Berbice ca 200 km söder om kuststaden Georgtown.

Socialcentret i Kwakwani blev klart år 2012. Foto: Bjarne Rönnqvist
Socialcentret i Kwakwani blev klart år 2012. Foto: Bjarne Rönnqvist

Dagskola för ungdomar
Under året har man drivit en dagskola där ungdomar från 17 år och uppåt har fått undervisning i matematik, modersmål och en del andra skolämnen. När vi besöker centret är undervisningen i modersmål i full gång. Det verkar vara de allra första grunderna som lärs ut, alfabetet finns skrivet på svarta tavlan, vilket visar att många i gruppen ännu inte kan läsa och skriva trots att de är i övre tonåren. Tyvärr hade man ännu inte fått de officiella tillstånden för undervisningen så man måste troligen göra ett uppehåll tills det är klart.

Vidare finns planer på en sömnadskurs och ett stort bautix-gruvbolag som finns nära byn har donerat datorer och ska använda datorrummet att utbilda sin personal. Ansvarsgruppen hoppas också att man ska kunna starta datorkurser men det saknas ännu lärare. Det är överlag så att lärarbristen för olika kurser på centren i Guyana är rätt stor.

Text: Bjarne Rönnqvist

Bjarne Rönnqvist och Robert Sjöholm besökte projekten i Guyana och Surinam i oktober 2013.

Lämna ett svar