Examensdag firades på mediaskolan i Tanzania i april. Med sin höga standard har skolan skapat sig ett gott rykte i landet.

Den 27 april i år hölls en festlig examensdag på Habari Maalum College (HMC) i Arusha, Tanzania, mediaskolan som Finlands Svenska Pingstmission(FSPM) understöder. 12 elever fick efter 15 månaders intensiva universitetsstudier sin mediaexamen.

Examensdag vid HMC. Fr. v.: Svante Hektor (utbildningsansvarig på IBRA Internationellt), Mugisho Bigosi (från Bukavu, Kongo), Kungwa Mufungizi Merveille (från Bukavu, Kongo), Eliphace Eliazer (från Arusha, Tanzania), Jan-Erik Nyman (regionansvarig för IBRA Medias arbete i östra, centrala och södra Afrika). Eliphace Eliazer har fått ett stipendium från FSPM för att finansiera studierna.
Examensdag vid HMC. Fr. v.: Svante Hektor (utbildningsansvarig på IBRA Internationellt), Mugisho Bigosi (från Bukavu, Kongo), Kungwa Mufungizi Merveille (från Bukavu, Kongo), Eliphace Eliazer (från Arusha, Tanzania), Jan-Erik Nyman (regionansvarig för IBRA Medias arbete i östra, centrala och södra Afrika). Eliphace Eliazer har fått ett stipendium från FSPM för att finansiera studierna.

De examinerade eleverna går nu ut från skolan med goda möjligheter och kunskaper att arbeta inom media. Skolan har skapat sig ett gott rykte i Tanzania eftersom de håller hög standard på utbildningen. Många arbetsgivare som har anställt skolans tidigare elever hör av sig och berättar att dessa ofta har mer kunskap än de som till och med har gått en högre mediautbildning. Idag arbetar 90% av skolans tidigare elever inom media och 60% av dem sitter på ledarpositioner.

Mediautbildningen rullar vidare och detta år studerar 9 nya elever på linjen. Eleverna kommer inte enbart från Tanzania utan många kommer från andra länder för att studera vid skolan.

Det finns många planer för skolan. Mediautbildningen ska utvidgas till att bli tvåårig. Man hoppas dessutom kunna erbjuda många olika utbildningar vid olika fakulteter i framtiden., exempelvis IT, musik och drama, miljövård, teologi och medicin. Redan idag erbjuds kurser i några av dessa ämnen antingen vid HMC eller vid andra utbildningscenter, men planen är att samla allt under samma tak med det gemensamma namnet HMC. För ca en månad sedan anställdes en rektor för skolan och med hans hjälp hoppas man på att planerna så småningom ska kunna förverkligas.

Expansionen av skolan innebär också ett ökat antal elever. Idag begränsas tyvärr elevantalet av för små lokaler men med stöd av UM hjälper FSPM till med att finansiera byggen för att utvidga lokalerna. Under våren 2012 blev matsal och kök klara.

Välutbildade mediaproducenter med god värdegrund behövs i Tanzania så att pålitlig nyhetsförmedling kan sändas till samhället. Finansieringen av projektet blir en långsiktig investering och vi kan bidra till att samhällsuppbyggande information sprids genom media i Tanzania.

Lämna ett svar