Habari Maalum College bygger nya klassrum för att kunna ta emot fler elever. Genom det sociala ansvar som skolan tar är det många socialt utsatta människor som får möjlighet till arbete.

Bygge av nya klassrum pågår.
Bygge av nya klassrum pågår.

På Habari Maalum College (HMC) i Tanzania bygger man just nu en byggnad som ska bestå av 10 klassrum och lärarutrymmen. Klassrummen ska användas av de studerande på ledarskaps- och mediautbildningen.

Den arbetsgrupp som jobbar med HMC vill ta ett socialt ansvar. Därför har de krävt att byggfirman ska anställa ungdomar som är föräldralösa, änkor med försörjningsproblem och andra personer som kommer från svåra omständigheter. De arbetar som okvalificerad arbetskraft, vilket byggfirman har behov av i olika skeden av bygget.

Miljöfrågorna är också viktiga och därför värms allt vatten vid studentbostäderna och köket med solvärme. Regnvatten samlas in från taken i stora tankar. Alla byggnader är handikappanpassade, vilket är ganska ovanligt i Tanzania.

Många har fått arbete som okvalificerad arbetskraft för de delar av bygget där proffessionell kunskap inte behövs.
Många har fått arbete som okvalificerad arbetskraft för de delar av bygget där proffessionell kunskap inte behövs.

Idag går sammanlagt 41 elever på linjerna för ledarskap och media. När den nya byggnaden tas i bruk kan man ta emot 200 – 300 elever. När utrymmena ökar så kommer också kursutbudet att öka. Om allt går enligt planerna står byggnaden klar i april 2013.

Text: Laila Saleh

Läs mer om projektet.

Lämna ett svar