Invigningen av hälsocenter Tabita i Benin samlade ca 200 personer, bland andra stadens borgmästare. Verksamheten öppnades för allmänheten bara några dagar senare.

Den 13 maj i år invigdes hälsocenter Tabita i Godomey, Cotonou, Benin. Vid invigningen närvarade Kerstin och Fredrik Ekholm från Finland som under många år varit engagerade i projektet. Fredrik berättar att de inte hade förväntat sig så mycket gäster på invigningen på grund av väderförhållandena underTabita_invigning2 regnperioden. Det var därmed en positiv överraskning att ca 200 personer dök upp. Stadens borgmästare var på plats, likaså regionens guvernör och hälsoministerns representant. De två sistnämnda höll tal under ceremonin, vilket även fyra kyrkoledare m.fl. gjorde. Fredrik Ekholm höll också ett tal och klippte bandet tillsammans med borgmästaren. Publiken bjöds även på en akrobatikuppvisning. Nationell TV var på plats för att filma och invigningen sändes flera gånger under kvällen och följande dag i hela Benin.

Redan ett par dagar efter invigningen kunde hälsocentret börja erbjuda sina tjänster. Den 16 maj blev det första barnet fött på hälsocentret.

Byggandet av hälsocentret har pågått sedan år 2010 i samarbete med Finlands Svenska Pingstmission. I slutet av juni i år färdigställdes de sista delarna av byggnaden. Då var också hälften av den planerade sjukvårdsservicen tillgänglig för patienterna: allmän vård, mödravård och gynekologisk vård.

 

Text: Laila Saleh

Lämna ett svar