”Alla kan inte göra stora saker. Men alla kan göra små saker med stor kärlek” Moder Teresa

”Alla kan inte göra stora saker. Men alla kan göra små saker med stor kärlek” Moder Teresa

Alla har rätt till ett värdigt liv!

Alla har rätt till ett värdigt liv!

Kepa och Kehys går samman

Kepa, paraplyorganisationen för drygt 300 medborgarorganisationer som är intresserade av utvecklingsfrågor och Kehys, EU-plattformen för finländska biståndsorganisationer går samman och bildar en gemensam paraplyorganisation för folkrörelserna inom utveckling och bistånd. Verksamheten ska inledas i juni 2018. Det blev klart sedan de båda organisationernas årsmöten godkänt fusionsavtalet. Läs mera på Kepas webbplats på finska: https://www.kepa.fi/uutiset

Uppskattat yrkesskoleinternat i Kenya

Uppskattat yrkesskoleinternat i Kenya
Internatets bottenvåning i bruk och bygget fortskrider I juli ifjol öppnades dörrarna till internatets bottenvåning vid Community College i Kiambu, Kenya. Internatet består av två byggnader, en för damer och en för herrar. Invånarna är nu 36 till antalet fördelat på16 flickor och 20 pojkar. Mary Wambui som går skönhetslinjen och Franciska Lucia Malewa från restauranglinjen visar upp sitt rum. Eleverna tycker att rummen är rymliga och att gemenskapen mella

Förvandlade liv i Burundi!

Förvandlade liv i Burundi!
Kerstin Sivonen, ordförande för FSPM:s afrika utskott, besökte Burundi tillsammans med sin man, Markku Sivonen,  i juni detta år. Hon fick med egna ögon se hur projektet för att rehabilitera unga droganvändare bär frukt. Projektet DAYRP får stöd och kompetensutveckling av Samaria, som i Finland bedriver liknande verksamhet. Här skriver hon om de glädjande nyheterna!  För två och ett halvt år sedan startade pingstförsamlingen i Nyanza-Lac arbete bland un

Ansvarsveckan vill göra kvinnors och flickors röst hörd

Ansvarsveckan vill göra kvinnors och flickors röst hörd
Ekumeniska ansvarsveckan 22 till 29 oktober 2017 utmanar oss att hjälpa flickor och kvinnor att få en bättre hälsa. Insamlingen tillfaller i år Adventkyrkans kvinnohälsoprojekt i Nepal. Ansvarsveckan utmanar oss att göra kvinnors och flickors röst hörd. Frikyrklig Samverkans insamling tillfaller i år Finlands Svenska Adventkyrkas kvinnohälsoprojekt Uterine Prolapse Prevention Program (Förebyggande av livmoderframfall) i Nepal. Med hjälp av Utrikesminist

En berättelse om hopp och förändring

En berättelse om hopp och förändring
Martyrkyrkans vänner, som understöder projektet Seeds of Hope i Jeriko via Frikyrklig Samverkan, har fått följande glada hälsning från ledarteamet i Jeriko: ”Vi vill berätta om Mohammad, sex år. Han gick i Seeds of Hope’s förskola i tre år och gick efter det med i vårt ”efter-skolan program” vid Seeds of Hope’s kulturcenter i Jeriko. I början hade Mohammad problem med att interagera med de andra barnen och med ledarna, det var verkligen problematiskt

 Tjugo projekt planeras för 2018 

 Tjugo projekt planeras för 2018 
År 2018 inleds en ny programperiod. FS Global planerar 20 projekt för den fyraåriga perioden.  FS Global planerar projekt både i Afrika, Asien och Sydamerika för perioden 2018 - 2021. Här följer en kort beskrivning av de planerade projekten. Av dessa är de flesta pågående projekt. Nya projekt från år 2018 är Moçambique Livsfrö, Utveckling av utbildning i naturresursförvaltning (Tanzania), Fokus på barnen för ett värdigt liv (Zimbabwe) och Guyana Experth

Utbildning bekämpar fattigdom i Tanzania

Utbildning bekämpar fattigdom i Tanzania
De färggranna muggarna skramlar härligt i solskenet när det är lunchdags och alla de hungriga barnen sträcker ut sina händer mot grytan för att få muggen fylld och få sin soppa för dagen. Glädjen är på topp, de mörka ansiktena lyser och ljudet är nära skadlig nivå som det är när barn har det som bäst. I statliga skolor måste man ha maten med själv - många familjer har inte råd - och energin för den dagliga inlärningen räcker inte till. Soppan är viktig för

Utvecklingsländerna bär ett allt större ansvar för flyktingarna

Utvecklingsländerna bär ett allt större ansvar för flyktingarna
I fjol var antalet flyktingar i världen 65,6 miljoner människor, visar statistik från FN:s flyktingorganisation UNHCR. Av dessa finns 28 procent i utvecklingsländerna. De minst utvecklade länderna tar emot allt fler flyktingar. Hit hör Kamerun, Tchad, Kongo, Etopien, Kenya, Sudan och Uganda. De här utsatta staternas ekonomi blir alltså ännu mer ansträngda än förut. Exempelvis i Uganda fanns det i fjol 940 000 flyktingar. Av de människor som blev flyk