Skräp kan bli fina dockor när flickorna lär sig om återvinning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Anki och Jan Tunér  Foto: CDP, Lal

I ett land som är så sargat av strider, korruption och fattigdom finns det faktiskt lysande och hoppingivande förändringar. Vilket inflytande och vilken påverkan har inte arbetet som görs för att utveckla byar i centrala Afghanistan!

För några veckor sedan utvärderades byutvecklingsprojektet (CDP) av några utomstående experter. Under besöken i byarna fick de höra om hur BLISS-arbetet på ett revolutionerande sätt förvandlar bybornas liv. Vad tänker du om den här kvinnans erfarenhet? En äldre bykvinna berättade:

Jag har fött 14 barn, men sex av dem dog som nyfödda. Enligt våra gamla traditioner anses förlossningen vara en ”smutsig” process. Därför sker förlossningarna ofta på en smutsig plats, t ex i ett litet koskjul. Har man inte det kan man göra i ordning en hög med torkad djurspillning eller några gamla trasor där kvinnan får föda sitt barn. Efter att jag varit med på en BLISS-kurs så lärde jag mig att orsaken till att mina nyfödda barn fick kramper och dog, berodde på att stelkramps-bakterier kom in i deras kroppar och gjorde dem sjuka. Nu har jag utbildat mig ytterligare för att bli en BLISS-instruktör. Därför kan jag lära andra kvinnor i byarna runtomkring hur man kan föda på ett tryggt och rent sätt. Till varje kvinna som deltar i träningen ger vi ett förlossningspaket. Det innehåller ett rent plastskynke som mamman kan ligga på under förlossningen. Dessutom får hon ett rent snöre och ett rakblad som skall användas när man knyter om och skär av navel-strängen. Hon får också tvål och plasthandskar som ”barnmorskan”/hjälpkvinnan kan använda. På det viset så sker nu allt på ett rent och hygieniskt sätt vid förlossningarna!”

Bliss undervisning

Också männen i byarna har insett hur betydelsefulla BLISS-kurserna är. Därför blir det större och större efterfrågan på kurser för män. En ung man berättar:

”När jag hörde att en BLISS-kurs för män skulle hållas i min by så ville jag väldigt gärna delta. Jag visste att det verkligen skulle bli till nytta för min familj. Jag var nygift och ville lära mig hur jag skulle kunna ta hand om min familj på bästa sätt. Min fru deltog också i kvinnornas BLISS-kurs. På kursen fick hon lära sig vad som är viktigt för att ha en bra graviditet och förlossning. Hon fick också många tips om hur man på ett bra sätt kan sköta om nyfödda. I den kurs som vi män hade talade vi om att det är mannens ansvar att se till att hans fru och barn är trygga och friska.  Vi fick lära oss att det inte är så bra för gravida kvinnor att bära tunga bördor. Därför gjorde jag allt tungt arbete som t ex att bära hem vatten. Vi fick veta att kvinnor behöver näring och bra mat för att både mamman och babyn ska hållas friska och bli starka. Därför såg jag till att min fru fick grönsaker, mjölk och ägg. Jag köpte också hem frukt från basaren. I kursen blev vi också uppmanade att spara pengar så att vi skulle ha lite extra i nödfall. Vi fick också höra att det är viktigt för våra fruar att de kan vila lite mitt på dagen. För mig som man är det viktigt att jag är vänlig mot min fru och också lyssnar på hennes önskningar!  För tre månader sedan tog jag med min fru till hälsokliniken – och där födde hon en frisk liten flicka! Jag är så tacksam för allt som vi lärde oss under BLISS-kursen.”

En BLISS-kurs varar två månader med träffar två gånger i veckan.  CDP-teamet når mer än 1000 deltagare varje år! Målet är att hålla kurser i alla 600 byar i distriktet Lal wa Sardjangal.

I väntan på skörd

Arbetet med att bygga toaletter, se till att byarna får rent vatten, hålla läs- och skrivkurser mm fortsätter med stor iver. Också sömnadskurser och spargrupper för fattiga kvinnor hjälper upp familjernas ekonomi.

Att odla grönsaker på friland eller i växthus har också tagits väl emot. I år har man jobbat med ett större problem inom jordbruket. Den lokalt odlade vetesorten i Lal-området angrips ofta av rost. Man har nu provodlat fyra olika slags rost-resistenta vetesorter. Resulatet ser lovande ut. Målet är att köpa tillbaka tillräckligt av de nya sädessorterna som sedan ska distribueras nästa år. Veteodlingen är mycket viktig i den här regionen och därför kan den här insatsen få stor betydelse.  Sättet att bruka jorden är rätt ålderdomligt. Redskapen är ofta en oxe och en träplog! Därför finns en traktor och andra redskap på CDP:s önskelista. Tanken är att kunna demonstrera för lantbrukarna hur moderna redskap kan förändra och förbättra jordbruket.

Snöskoterambulansen räddar liv

Under vintern är det nästan omöjligt att ta sig fram till byarna p g a all snö. Därför insåg man för många år sedan behovet av en snöskoter.  2009 fick CDP två snöskotrar – tillverkade i Finland! Så under de senaste vintrarna har männen i CDP-teamet jobbat som ”ambulansförare”! I byarna finns inga sjukvårdskliniker. Genom att de flesta har mobiltelefoner kan man ringa efter hjälp när det är kris. Om snön och vädret tillåter kan en chaufför fara till byn för att hämta den sjuka och en eller två familjemedlemmar. ”Ambulansen” är alltså en släde efter snöskotern …I vintras kom ett nödsamtal från Sardjangal. En ung kvinna med blindtarms-inflammation behövde hjälp. Det var en stormig dag så det tog 11 timmar för snöskotern med släde att köra 60 km till byn och tillbaks till sjukhuset i Lal. På sjukhuset sa doktorn att han inte kunde operera, eftersom blindtarmen hade brustit. Därför var de tvungna att fortsätta färden ytterligare 10 timmar tills de kom till en by där de kunde flytta över patienten till en bil. Den kunde sedan köra till provinssjukhuset, eftersom vägarna dit var plogade. Där fanns en kirurg som kunde operera och rädda hennes liv!

Barn får WASH-undervisning. I bakgrunden ett CDP-växthus

Ett av de mest effektiva sätten att förmedla kunskap är att undervisa barn – som i sin tur undervisar andra barn – och vuxna! I en by hade CDP en WASH-kurs där 32 barn deltog. När en av pojkarna kom hem var hans mamma sjuk. Pojken sa:  ”Vet du inte mamma, att man ska tvätta händerna innan maten för då blir man inte sjuk.”

Enkla medel förändrar liv!  Där kan vi inom MKF vara med!