Matutdelning i Zimbabwe

MATUTDELNING I MARS: Matutdelningen fortsätter på Nyadire missionstation i Zimbabwe bl.a. med hjälp av de medel som samlades in genom Ansvarsveckan som gav dryga 2.500 euro. Stort tack till alla som möjliggjorde utdelningen av 420 paket - på plats i Nyadire och med gåvor för uppköpen (bl.a. under ansvarsveckan). Luk. 1:37 -Ty ingenting är omöjligt för Gud ! Foton: The Nyadire Connection (TNC) ...

Celebert besök vid Hoppets Hem, Nyadire, Zimbabwe

Celebert besök vid Hoppets Hem, Nyadire, Zimbabwe
Finlands svenska metodistkyrkas biståndsprojekt Hoppets Hem i Nyadire, Zimbabwe, monitorerades 7-14.12.2015 av Bernt Klockars och Robin Söderholm. Projektet handlar om ett nybygge för det barnhem som byggdes och startades på 1990-talet. Regeringen i Zimbabwe har 2010 ändrat reglerna för barnhem – man vill ha ett mera familjelikt upplägg med 6-10 barn och en vårdare/mamma i varje cell. Det gamla Hoppets Hem var mera i internatstil. Nyadire Mission har ge...

Ansvarsveckan 2015

Föräldralös men inte familjelös Ungefär två timmars bilfärd nordost från Harare ligger staden Mutoko och den gamla missionsstationen Nyadire. Den som åker på besök märker att vägunderhållet minskat ju längre från huvudstaden man kommer. Sista biten till Nyadire är all asfalt bortspolad och vägen består av en grusväg med mindre och större fåror där regnvattnet flutit fram. Området är otroligt bördigt. Här ute ligger Hoppets Hem, det barnhem som invigdes

Ett nytt hem

Ett nytt hem
Årets frikyrkliga insamling under Ansvarsveckan går till ett nytt barnhem i Mutoko, Zimbabwe. - Tyvärr blir det inte färre barn som behöver vård på barnhem, tvärtom, konstaterar Mutoko stads enda socialarbetare vid ett möte i februari 2014. Vi har diskuterat projektplanen för ett nybyggt barnhem på Nyadire missionsstation. Den gamla barnhemsbyggnaden som byggdes på 1990-talet duger inte längre som barnhem sedan regeringen ändrat reglerna för den

Tillsammans når man långt

Tillsammans når man långt
Håkan Wiik besökte Nyadire missionsstation ute på savannen utanför Harare. Vid missionsstationen finns både sjukhus, skolor och barnhem. Nyadire är en missionsstation på savannen cirka 160 kilometer nordost om huvudstaden Harare i Zimbabwe. Missionsstationen består av ett sjukhus, skolor från dagis till studenten samt en lärarutbildning och barnhemmet Home of Hope. Dessutom finns där en farm och en metodistförsamling. Allting administreras av metodistky