Finlands Svenska Baptistsamfund har sedan 2014 stött utvecklandet av en privat grundskola, Airport View School (AVS), som kompletterar det bristfälliga statliga skolnätverket i staden Torit i Sydsudan. Gamara Joseph Servilio Oleyo med bakgrund som flykting, är eldsjälen bakom skolan och dess direktor. Sture och Majvor Nyholm som nyss besökt Uganda och Sydsudan hjälpte honom med utbildning i hans ungdom. Joseph drivs av en stark målmedvetenhet att ge samma möjlighet han själv fick åt andra barn och ungdomar och beskriver sig så här för Nyholms: ”Jag var ett flytande objekt på ett stormigt hav, jag drevs hit och dit, men så kom ni och tog mig upp i er båt”. Joseph är ett utmärkt exempel på vilken stor betydelse för framtiden utbildning av unga männniskor har.

Skolans vision är att erbjuda utbildning av bra kvalitet och att uppfostra framtidens ledare. Elevantalet som varit uppe i ca 1700 elever och 30 lärare, minskade under 2017 till ca 1200 pga flykt, svält och oroligheter. På grund av konflikterna finns det ca 2,5 miljoner flyktingar varav över en miljon har flytt till Uganda. Även projektdirektor Joseph har av säkerhetsskäl flyttat till Uganda med sin familj. Han besöker regelbundet Torit. Trots stora utmaningar i världens nyaste och enligt index också världens bräckligaste stat, har skolan varit bland de bästa inom delstaten vid jämförelsen av nationella examensresultat.

Projektet finansierar:
– Lärarlöner och andra personalkostnader
– Lunch för elever och lärare
– 3 lärarstuderande på heltid
– Undervisningsmaterial
– Skolavgifter för några av de mest utsatta och fattiga barnen
– Mathjälp åt skolbarn och de mest utsatta

Det har rapporterats att halva befolkningen lider brist på mat, och hungersnöd har deklarerats i en del av landet. Matbristen har drabbat också projektplatsen, men skolan har kunnat odla en del grödor vid skolan och på det sättet finns tillgång till någon form av mat för elevernas lunch. Utvidgning av odling är också en del av hållbarhetsstrategin. Under 2017 företogs två större transporter av mat och andra förnödenheter från Uganda där varorna är billigare. Transporten till Torit är dock mycket riskfylld och behövde polis/militäreskort. Transporterna blir dyra, så en lastbil köptes i december för framtida transporter och också för inkomstgenerering genom uthyrning.

Nyholms passade på att intervjua nio elever som gått ut åk 8 och som fortsatt i högstadie-gymnasiekolor på andra platser eftersom AVS endast har undervisning från förskola upp till åk 8. Nyholms skriver: ”Alla var nöjda med skolåren i AVS. De uppskattade lärarna och administrationen och på det sätt de hade behandlats. Alla önskade att de kunnat fortsätta i högstadie-gymnasieskola i AVS. De skolor de nu går i saknar kompetenta lärare, speciellt i naturvetenskapliga ämnen, som de flesta elever är intresserade av. De anser att de flesta lärare är omotiverade…. Bristen på utbildningsmaterial såsom textböcker bidrar också till att kvaliteten på undervisningen är undermålig. Man saknar bibliotek, laboratorieutrymmen mm”.

Det finns alltså ett stort behov av en högstadie-gymnasieskola. Man vill hellre ha det än yrkesutbildning. I angränsning till skolan finns en UNICEF-skola där lärarna inte fått lön på sex månader och elever lyser med sin frånvaro.

Ett par intervjuer:

Clementina Arkangelo Oburak är sjutton år och går andra året i högstadiet. Hon föddes i Illio by söder om Keyala. Hennes pappa dog för en kort tid sen, mamman och hennes fyra syskon finns i flyktinglägret Kakuma i Turkana i norra Kenya sedan juni 2017. Clementina bor hos sin moster i Torit och saknar sin nära familj väldigt mycket. Hon får tårar i ögonen då hon berättar det. Att hälsa på familjen i Kenya är dyrt eftersom hon måste betala visum, vilket hon inte klarar av.  I AVS gick hon från klass 2-8, det var fina år tycker hon. Hon vill gärna utbilda sig till läkare och vill därför satsa på naturvetenskap i sina studier. Mostern är utbildad sköterska. Clementina gillar att dansa.

 

Daniel Ofuho Marcelo föddes i Koboko, Uganda för 19 år sedan. Han var sex år då familjen flyttade till Torit. I familjen finns fem pojkar, han är andra i raden. Han talar vackert om AVS i vilken han gick klasserna 3-8. En bra skola med bra lärare säger han. Lärarsituationen försämrades drastiskt då han började i högstadiet. Han går nu i andra klass. Favoritämne är fysik. Fotbollsgillande Daniel önskar bli elektriker och vill gärna flytta utomlands. Hans farbror betalar skolavgifterna eftersom Daniels pappa dog år 2003.

Text: Marianne Liljeström