Hållbarhetsboken

Hållbarhetsboken (urspr. The Sustainability Book) är ett material utgiven av Norges Kristna Råd om de sjutton målsättningarna för en hållbar framtid ur ett kristet perspektiv (samma målsättningar som togs upp under ansvarsveckan, men som bra kan användas under vilken vecka som helst under året). För varje målsättning finns en kort introduktion till temat, biblisk reflektion samt funktionella frågor och bön. Detta material är lätt att använda i förb...

Ansvarsveckan 18-25.10.2020

Torkan, nedstängningen av samhället, ökningen av malaria och den osäkra ekonomiska situationen har tillsammans bidragit till minskad tillgång på mat och hungersnöd för många familjer i och omkring Nyadire missionsstation i Mutoko, Zimbabwe. Frikyrklig Samverkan rf (FS) har beslutat att den gemensamma frikyrkliga insamlingen under ansvarsveckan ska tillfalla metodistkyrkans projekt för matutdelning. Sedan maj har över 400 familjer som bor eller jobba...

SOMMARKONFERENSEN

Den gemensamma, frikyrkliga sommarkonferensen, som var inplanerad till 11-14.6.2020 i Vasa skjuts fram till sommaren 2021 (med samma upplägg) pga. de rådande omständigheterna. Nytt datum är 17-20.6.2021! ...

Frikyrklig Samverkan deltar i vädjan om att höja flyktingkvoten

Frikyrklig Samverkan deltar i vädjan om att höja flyktingkvoten
Frikyrklig Samverkan och 40 andra organisationer vädjar till regeringen att höja flyktingkvoten för 2018. Vädjan publicerades 11.4.2017. Efter detta har inrikesminister Paula Risikko föreslagit att flyktingkvoten höjs.   - En höjning av flyktingkvoten skulle vara ett tecken på att vårt land tar sitt ansvar för de mest utsatta människorna, som drabbats av krig och förföljelser. Samtidigt vore det en viktig signal om vilka grundvärderingar vi vill

Livets skörhet och skönhet

Predikan vid baptisternas midsommarkonferens, 21 juni 2015 Temat för vår konferens, Livets skörhet och skönhet, har belysts från många olika synvinklar denna midsommar. Vi har upplevt naturens skönhet, vi har ätit god och näringsrik mat, vi har sjungit och lyssnat till sång och musik som berört och gett skönhetsavtryck i våra själar. Vi har lyssnat till ärliga, ocensurerade, livsberättelser som vittnar om Gud mitt i smärtan, tvivlet och lidandet. Vi ...

Ekumenisk begravningspraxis

Våren 2015 Ekumeniska Rådets styrelse har godkänt anvisningar om ekumenisk begravningspraxis som kommer att vara till stor nytta för begravningsförrättare och anhöriga. Anvisningarna strävar efter att skapa tydlighet i hur församlingar och anhöriga kan och bör handla i dylika situationer. Oftast är det informationen till minoritetsförsamlingar som blir lidande då anhöriga eller begravningsförrättare kanske inte känt till eller högaktat den avlidnes över...