Den gemensamma, frikyrkliga sommarkonferensen, som var inplanerad till 11-14.6.2020 i Vasa skjuts fram till sommaren 2021 (med samma upplägg) pga. de rådande omständigheterna. Nytt datum är 17-20.6.2021!