Tem Krin visar stolt upp sina välmående hönor. Foto: Sotico Pagulayan III.

Kampong Chhnang provinsen ligger runt sjön Tonle Sap i mellersta Kambodja. Många människor i detta område har risodling som främsta inkomstkälla. Familjerna här är speciellt utsatta på grund av klimatförändringen som innebär allvarligare och värre översvämningar än tidigare. År 2016 startade ett projekt vars mål var att bredda valet av odlingsväxter och djur enligt ekologiska metoder. Detta gjordes med hjälp av sk modelljordbrukare vilket innebar att man gav undervisning till nyckelpersoner som sedan kunde fungera som exempel för de andra och visa hur de lyckats i sina egna projekt.

Tem Krin är medlem in den ena av två byagrupper i Tropiang Ampil i Kampong Chhnang provinsen. Hon ville bli medlem i gruppen när hon såg hur bra andra bybor lyckats med hönsuppfödning. Först trodde hon inte att det skulle bli några extra inkomster med höns men beslöt sig ändå för att testa. Hon fick sina första höns i februari 2017 och efter ett halvår kunde Tem sälja kycklingar till ett värde av 200 dollar. Förutom att använda pengarna till barnens skolgång kunde hon utvidga sin lilla bybutik och dessutom bygga en latrin till familjen. Efter en tid märkte hon att familjens hälsa hade förbättrats när det fanns tillräckligt med mat på bordet, bättre hygien, tillgång till filtrerat vatten och egen latrin.

För att få till stånd en förändring i sitt liv behövs det en chans att få delta i något projekt.  Modellbönder såsom Tem Krin för vidare kunskapen till andra vilket gör att nyttan av projektet kan fortsätta även efter att utomstående finansiering.