Håkan Wiik besökte Nyadire missionsstation ute på savannen utanför Harare. Vid missionsstationen finns både sjukhus, skolor och barnhem.

Nyadire är en missionsstation på savannen cirka 160 kilometer nordost om huvudstaden Harare i Zimbabwe. Missionsstationen består av ett sjukhus, skolor från dagis till studenten samt en lärarutbildning och barnhemmet Home of Hope. Dessutom finns där en farm och en metodistförsamling. Allting administreras av metodistkyrkan i Zimbabwe.

Missionsstationen Nyadire ligger ute på Savannen i Zimbabwe.
Missionsstationen Nyadire ligger ute på Savannen i Zimbabwe.

Jag hade möjlighet att besöka Nyadire från slutet av juli till början av augusti. På plats kunde jag ta del av det hjälparbete som finansieras med donationer från Finlands svenska metodistkyrka och av metodistkyrkan från västra Pennsylvania i Förenta staterna, (Western Pennsylvania Conference) huvudsakligen från staden Pittsburgh.

Till barnhemmet Home of Hope som ursprungligen byggdes med biståndspengar från Finland har man under år 2012 från Pittsburgh sänt ner totalt 40 personer i sex olika grupper för att administrera och dela ut hjälp till de olika verksamheterna. Man planerar att tillsammans med en annan organisation sända totalt 4 containrar med utrustning framför allt till sjukhuset, men också till de andra enheterna. Tack vare donationer från metodistkyrkan i Finland och från Pittsburgh kan skolavgifter betalas och den skolutrustning som behövs ges barnen på Home of Hope.

För barn på barnhem är fritidsaktiviteter mycket viktiga. Många av besökarna på Nyadire hjälper barnen med läxor och man umgås och leker och spelar spel med dem.

Text: Håkan Wiik

 

Lämna ett svar