Årets frikyrkliga insamling under Ansvarsveckan går till ett nytt barnhem i Mutoko, Zimbabwe.

– Tyvärr blir det inte färre barn som behöver vård på barnhem, tvärtom, konstaterar Mutoko stads enda socialarbetare vid ett möte i februari 2014.

AR HoH djurprojekt
Barnhemsbarnen på Home of Hope i Mutoko, Zimbabwe, får lära sig ta hand om djur och också odlingar som en del av fostran. Både utrymme och god odlingsjord finns det gott om på tomten för det nya barnhemmet som är frikyrkornas insamlingsmål under Ansvarsveckan.

Vi har diskuterat projektplanen för ett nybyggt barnhem på Nyadire missionsstation. Den gamla barnhemsbyggnaden som byggdes på 1990-talet duger inte längre som barnhem sedan regeringen ändrat reglerna för den här typen av hem. För att barnen skall lära sig grundläggande färdigheter för att ta hand om ett hem behöver de växa upp i så hemliknande förhållanden som möjligt; 6-10 barn och en vårdare i varje cell.

Barn med behov i byarna

Kopplingen till Zimbabwe och just Mutoko har Finlands svenska metodistkyrka tack vare sin mångåriga, numera bortgångna missionär Rut Lindgren. När hon reste omkring i byarna och vaccinerade barn, hände det både en och annan gång att hon tog hem barn till sig för en månad för att vårda, ge mat och medicin åt barnen innan de returnerades till familjerna. Småningom växte behoven så att ett barnhem behövde byggas. Så skedde på 1990-talet med finländska biståndsmedel. Det är den byggnaden som nu får andra användningsändamål då Hoppets Hem flyttar en bit bort till det nybyggda barnhemmet.
– Det gamla barnhemmet blir övernattningsställe för 18 år fyllda och bl.a. syverkstad för barnhemsbarnen, berättar koordinator Bernt Klockars.

Miljötänk ger låga driftskostnader

Det nya barnhemmet byggs på ett 11ha stort område där marken inte är lika vattensjuk som det gamla stället. Det innebär att varje familjecell får möjlighet att ha egen åkertäppa och egna djur (kor, grisar, höns). Barnhemmet får ett eget borrhål, en biogasanläggning och solenergisystem, för att hålla driftskostnaderna nere när det väl står färdigt. Projektet inleddes i februari 2015.

– När ansvarsveckan går av stapeln torde vi vara ganska långt på väg med husgrunderna, konstaterar Klockars. År 2015 startar jordbruksprojekten och inkommande år förväntas de första barnen kunna flytta in.

Barnhemmet byggs som ett finländskt biståndsprojekt. De medel som samlas in under Ansvarsveckan täcker självfinansieringsandelen enligt principen ”ge en euro, vi kan skicka fem”. Mera information ger biståndssekreterare Catarina Ekman-Niemi-Kaija, epost: dev.aidcoordinator@gmail.com eller per telefon 045-189 4050.

Text Bernt Klockars: Foto Annina Rosenqvist

För mer info om projektet i Zimbabwe, se här.

Lämna ett svar