Föräldralös men inte familjelös

Ungefär två timmars bilfärd nordost från Harare ligger staden Mutoko och den gamla missionsstationen Nyadire. Den som åker på besök märker att vägunderhållet minskat ju längre från huvudstaden man kommer. Sista biten till Nyadire är all asfalt bortspolad och vägen består av en grusväg med mindre och större fåror där regnvattnet flutit fram. Området är otroligt bördigt. Här ute ligger Hoppets Hem, det barnhem som invigdes på 1990-talet och nu är på väg att få ny kostym. Under Ansvarsveckan 18-25.10.2015 samlar de finlandssvenska frikyrkorna in medel för detta projekt.

HoH Ansvarsveckan SEPT 2015
Barnhemsbarnen i Nyadire, Zimbabwe, skall få ett nytt hem som mera motsvarar en normal familj. Årets ansvarsveckoinsamling i frikyrkorna tillfaller nya Hoppets Hem. Foto: Bernt Klockars

– Tyvärr är situationen sådan att barnhemmet inte kommer att lida brist på barn, konstaterar man på Mutokos socialbyrå. Aids skördar många offer här, så många att det inte finns släktingar som kan hjälpa och ta hand om alla barnen som blir kvar.

Barnhemmet Hoppets Hem byggdes med finländska biståndsmedel på 1990-talet och invigdes 1998 med pastor Leif-Göte Björklund från Finland närvarande. Idag har myndigheternas syn på barnhemmen ändrat så att barnhemmet riskerade stängas utan vidare åtgärder.

I familjen lär man sig ansvar

– Man märkte ute i samhället att barnen från de gamla barnhemmen med internatstruktur inte kunde ta hand om sina egna familjer när de växte upp, berättar man på socialbyrån. Barnen kunde inte koka mat, ta hand om hemmet, tvätta kläder och sköta trädgården – de hade fått den servicen av någon vuxen. Därför beslöt man på regeringsnivå att barnhemmen måste bli mera familjelika, 6-10 barn och en vårdare bildar en familj.

I början av år 2015 inleddes ett projekt som strävar till att bygga ett helt nytt Hoppets Hem i Nyadire, eftersom ombyggnad av den gamla fastigheten inte hade blivit bra. Det gamla huset blir verkstad där barnen kan lära sig t.ex. sy och där skall också 18 år fyllda, tidigare barnhemsbarn kunna övernatta när de kommer hem från respektive studieort.

Eget litet jordbruk

Det nya Hoppets Hem byggs på ett 11ha stort område som missionsstationen skänkt för verksamheten. Det blir två parhus med egna trädgårdar att ta hand om och egen möjlighet till djurhushållning. I detta nu har Hoppets Hem egna höns, grisar och kor – de kommer alla att flytta med barnen. Man odlar en mängd grönsaker som dels blir till mat och dels kan säljas för att ge lite intäkter till drift; skolavgifterna är höga och barnen behöver skoluniformer och -material. Odlingarna flyttar också, marken vid nya Hoppets Hem är betydligt lämpligare för ändamålet än det vattensjuka område där den gamla fastigheten finns.

Nya Hoppets Hem får ett miljötänk som saknas på många håll i Afrika. Man får eget borrhål för vatten, tar till vara solenergi för ström och dyngan blir till biogas för köken. Detta sänker också driftskostnaderna.

Bli en del av familjen!

Projektet pågår 2015-2017, om inte Finlands regering förlänger tiden genom aviserade nedskärningar. Budgeten ligger på knappa 472.000EUR. Av det är självfinansieringen 76.000EUR. Om du ger en gåva på 15EUR utökas den med biståndsmedel så att 100EUR kan skickas iväg till Zimbabwe. Du kan ge Din gåva för detta goda ändamål i samband med Ansvarsveckan 18-25.10.2015 via Frikyrklig Samverkan FS rf:s konto  FI67 4970 4420 0270 39, BIC: HELSFIHH, referens 1504. (POL-214-6702. ÅLR 2015/3144). Gåvan betyder mycket – du blir en del av barnhemsbarnens familj.

Mera info om insamlingsändamålet tillhandahåller biståndskoordinator Catarina Ekman-Niemi-Kaija, tel. 045-189 4050, dev.aidcoordinator@gmail.com.

Text: Bernt Klockars

Lämna ett svar