Finlands svenska metodistkyrkas biståndsprojekt Hoppets Hem i Nyadire, Zimbabwe, monitorerades 7-14.12.2015 av Bernt Klockars och Robin Söderholm. Projektet handlar om ett nybygge för det barnhem som byggdes och startades på 1990-talet. Regeringen i Zimbabwe har 2010 ändrat reglerna för barnhem – man vill ha ett mera familjelikt upplägg med 6-10 barn och en vårdare/mamma i varje cell. Det gamla Hoppets Hem var mera i internatstil.

Nyadire Mission har gett barnhemmet 11ha mark på bästa odlingsjord som tomt. Nu har vägen till tomten förbättrats med grovt grus, en bro har byggts där regnen normalt spolar bort vägen, området har kringgärdats med ett 3,1 km långt metallstängsel och vattenledning har dragits från det sista huset före barnhemmet. Projektet hade kunnat vara ett steg längre, med grunderna för de två parhusen klara före årsskiftet, men pga brister i kommunikationen och rapporteringen inleds det skedet först efter nyår.

Torsdag 10.12.2015 hade Hoppets Hem celebert besök då såväl ambassadör Timo Olkkonen med säte i Lusaka, Zambia, och honorärkonsul Jim Ward var på plats. De fick del av bakgrundsinformation till Nyadire Mission, besökte tomten för nya Hoppets Hem, fick se solpanelerna vid Nyadire Missions  sjukhus och träffa barnen på Hoppets Hem. De visade bägge stort intresse för projektet. Vi hoppas att de kan återkomma om något år för att se hur projektet fortskridit.

I övrigt innehöll monitoreringsresan många formella och informella samtal och möten. En viktig del av monitoreringen är att se över penninghanteringen och på det området tycks man ha goda principer i bruk. Också i övrigt är administrationen av projektet i ordning med t.ex. poängsättning och prioritering av offerter.

Den som vill ha mera information om projektet kan läsa om det i Rådet för missions informationstidning Global Vision nr 1 2016 som utkommer i samband med gudstjänsterna i metodistförsamlingarna på Trettondagen. Den reflekterar också andra åtaganden som Finlands svenska metodistkyrka har i Zimbabwe. Tidningen kan också beställas per epost: dev.aidcoordinator@gmail.com.

Inspektion av solenergi på sjukhuset i Nyadire Mission. Från höger Nyadire Missions ordförande Julius Tsiga, ambassadör Timo Olkkonen, Finlands honorärkonsul i Harare Jim Ward, skymd är Nyadire Missions ansvariga pastor Forbes Matonga och med ryggen till Rådet för missions ordförande Bernt Klockars. Foto: Robin Söderholm.
Inspektion av solenergi på sjukhuset i Nyadire Mission. Från höger Nyadire Missions ordförande Julius Tsiga, ambassadör Timo Olkkonen, Finlands honorärkonsul i Harare Jim Ward, skymd är Nyadire Missions ansvariga pastor Forbes Matonga och med ryggen till Rådet för missions ordförande Bernt Klockars. Foto: Robin Söderholm.

Lämna ett svar