Frikyrklig Samverkan deltar i vädjan om att höja flyktingkvoten

Frikyrklig Samverkan deltar i vädjan om att höja flyktingkvoten
Frikyrklig Samverkan och 40 andra organisationer vädjar till regeringen att höja flyktingkvoten för 2018. Vädjan publicerades 11.4.2017. Efter detta har inrikesminister Paula Risikko föreslagit att flyktingkvoten höjs.   - En höjning av flyktingkvoten skulle vara ett tecken på att vårt land tar sitt ansvar för de mest utsatta människorna, som drabbats av krig och förföljelser. Samtidigt vore det en viktig signal om vilka grundvärderingar vi vill

Livets skörhet och skönhet

Predikan vid baptisternas midsommarkonferens, 21 juni 2015 Temat för vår konferens, Livets skörhet och skönhet, har belysts från många olika synvinklar denna midsommar. Vi har upplevt naturens skönhet, vi har ätit god och näringsrik mat, vi har sjungit och lyssnat till sång och musik som berört och gett skönhetsavtryck i våra själar. Vi har lyssnat till ärliga, ocensurerade, livsberättelser som vittnar om Gud mitt i smärtan, tvivlet och lidandet. Vi ...

Ekumenisk begravningspraxis

Våren 2015 Ekumeniska Rådets styrelse har godkänt anvisningar om ekumenisk begravningspraxis som kommer att vara till stor nytta för begravningsförrättare och anhöriga. Anvisningarna strävar efter att skapa tydlighet i hur församlingar och anhöriga kan och bör handla i dylika situationer. Oftast är det informationen till minoritetsförsamlingar som blir lidande då anhöriga eller begravningsförrättare kanske inte känt till eller högaktat den avlidnes över...

FS uttalande om hur bemöta asylsökare

18 september 2015 Frikyrklig Samverkans uttalande till sina medlemssamfund och deras församlingar Den senaste tidens krig, oroligheter, förföljelse av kristna och andra etniska och religiösa minoriteter i Mellanöstern har gett upphov till en enorm flyktingström som också nått vårt land. De allra flesta flyktingar är emellertid internflyktingar i sitt eget land eller har flytt till närbelägna länder. Libanon har vid det här laget tagit emot två miljo...

Satsar i motvind

Satsar i motvind
FS tvingas på grund av regeringens ekonomiska åtstramningar skära ca 40 procent i budgeten jämfört med året innan. Nedskärningarna görs både i utvecklingsprogrammet och bland de anställda. I programmet ingår 25 projekt i ett tiotal länder och involverar ett tjugotal avlönade personer plus många frivilliga. Under höstmötet den 26 november 2015 betonades vikten av det gemensamma utvecklingssamarbetet och behovet av ett närmare samarbete mellan medlemssamfund...

”Många bäckar små”

”Många bäckar små”
Ordentliga flyktingströmmar har nått Finland och dessa har också berört de finlandssvenska friförsamlingarna och deras arbeten. Det mesta har gjorts på församlings- och individnivå. Såhär berättar representanter från de olika medlemsorganisationerna i FS Global. Finlands svenska Pingstmission har uppmuntrat sina församlingar att göra något utifrån situation och förutsättningar. Varje ort är unik och det är därför upp till varje församling att bedöma vad