FS uttalande

FS uttalande
FS uttalande till sina medlemssamfund och deras församlingar Den senaste tidens krig, oroligheter, förföljelse av kristna och andra etniska och religiösa minoriteter i Mellanöstern har gett upphov till en enorm flyktingström som också nått vårt land. De allra flesta flyktingar är emellertid internflyktingar i sitt eget land eller har flytt till närbelägna länder. Libanon har vid det här laget tagit emot två miljoner syriska flyktingar. EU-länderna ha

Ekumeniskt samtal om gästfrihet i Helsingfors

Ekumeniskt samtal om gästfrihet i Helsingfors
De årliga samtalen mellan lutherska kyrkan och frikyrkorna hölls måndagen den 24 augusti i Baptistkyrkan Betel, Helsingfors. I år var det 20 år sedan de tre parterna, lutherska Kyrkostyrelsen, Finska frikyrkorådet och Frikyrklig Samverkan, beslöt ordna årliga samtal kring teologiska och aktuella frågor. Temat för i år var Ekumenisk gästfrihet. Dessutom diskuterades skolornas religionsundervisning, nedskärningarna i biståndet, migrationsfrågor och reformati...

Ny utbildning i teologi i höst

Ny utbildning i teologi i höst
Responsen på den distansutbildning i teologi som inleddes förra året har varit positiv. Därför startar ytterligare en ny utbildning inkommande höst, denna gång med närstudieträffar i södra Finland. Högskolekursen “Teologi i GT och NT, del 1″ hålls under höstterminen 2015 och i januari 2016. Kursen som är värd 7,5 högskolepoäng arrangeras som distanskurs med tre närstudieträffar. Datum för närstudieträffarna är 18-19.9. i Ekenäs, 23-24.10 i Sibbo samt 22...

Ett nytt hem

Ett nytt hem
Årets frikyrkliga insamling under Ansvarsveckan går till ett nytt barnhem i Mutoko, Zimbabwe. - Tyvärr blir det inte färre barn som behöver vård på barnhem, tvärtom, konstaterar Mutoko stads enda socialarbetare vid ett möte i februari 2014. Vi har diskuterat projektplanen för ett nybyggt barnhem på Nyadire missionsstation. Den gamla barnhemsbyggnaden som byggdes på 1990-talet duger inte längre som barnhem sedan regeringen ändrat reglerna för den

FS:s biståndsarbete blir FS Global

FS:s biståndsarbete blir FS Global
Biståndsarbetet inom FS  kommer i fortsättningen att benämnas FS Global. Termen lanseras i vårens nya informationsmaterial och på FS:s webbsidor. FS Global ersätter inte föreningens officiella namn och kommer inte att användas helt fristående från det officiella namnet Frikyrklig Samverkan. Det nya begreppet innefattar allt biståndsarbete som FS bedriver, från projekt som understöds av UM till insamlingsverksamhet för Ansvarsveckan, katastrofhjälp och hum

Ekumeniska rådet får ny generalsekreterare

Ekumeniska rådet får ny generalsekreterare
Ekumeniska rådet i Finland valde på sitt vårmöte på måndag (27.4) teologie doktor Mari-Anna Pöntinen (ev. lut.) till ny generalsekreterare för tiden 1.11.2015-31.10.2020. Pöntinen är teologisk specialmedarbetare vid Finska Missionssällskapet sedan 2012. Hon har utvecklat det missionsteologiska tänkandet i samarbete med ett internationellt forskarnätverk, finländska kolleger och kyrkliga aktörer. Mari-Anna Pöntinen doktorerade 2012 vid Joensuu uni...

Mission och bistånd

Utrikesministeriet har riktat frågor till de kristna biståndsorganisationerna om relationen mellan religion och bistånd. Bakom frågorna finns en osäkerhet om huruvida organisationerna kan hålla isär mission och bistånd, och om den kristna övertygelsen rimmar med UM:s riktlinjer, särskilt när det gäller synen på sexuella minoriteter. UM:s initiativ tvingade organisationerna att tillsammans kritiskt reflektera över sitt biståndsarbete. I sitt svar konstat...

FS förtroendevalda 2015

FS förtroendevalda 2015
  Följande personer valdes in i FS styrelsen vid höstmötet i Grankulla den 18.11.2014 2014-2015 (tidigare invalda) Adventkyrkan: Ben Greggas, ordinarie. Aune Greggas ersättare. Baptistsamfundet: Jan Edström, ordinarie. Leif-Erik Holmqvist, ersättare. Missionskyrkan: Bjarne Rönnqvist, ordinarie. Jan Tunér, ersättare. Pingstmissionen: Kenneth Grönroos, ordinarie. Kaj Kanto, ersättare. 2015-2016 Adventkyrkan: Eva Saritz, ordinar