FS uttalande om hur bemöta asylsökare

18 september 2015 Frikyrklig Samverkans uttalande till sina medlemssamfund och deras församlingar Den senaste tidens krig, oroligheter, förföljelse av kristna och andra etniska och religiösa minoriteter i Mellanöstern har gett upphov till en enorm flyktingström som också nått vårt land. De allra flesta flyktingar är emellertid internflyktingar i sitt eget land eller har flytt till närbelägna länder. Libanon har vid det här laget tagit emot två miljo...

Satsar i motvind

Satsar i motvind
FS tvingas på grund av regeringens ekonomiska åtstramningar skära ca 40 procent i budgeten jämfört med året innan. Nedskärningarna görs både i utvecklingsprogrammet och bland de anställda. I programmet ingår 25 projekt i ett tiotal länder och involverar ett tjugotal avlönade personer plus många frivilliga. Under höstmötet den 26 november 2015 betonades vikten av det gemensamma utvecklingssamarbetet och behovet av ett närmare samarbete mellan medlemssamfund...

”Många bäckar små”

”Många bäckar små”
Ordentliga flyktingströmmar har nått Finland och dessa har också berört de finlandssvenska friförsamlingarna och deras arbeten. Det mesta har gjorts på församlings- och individnivå. Såhär berättar representanter från de olika medlemsorganisationerna i FS Global. Finlands svenska Pingstmission har uppmuntrat sina församlingar att göra något utifrån situation och förutsättningar. Varje ort är unik och det är därför upp till varje församling att bedöma vad

FS uttalande

FS uttalande
FS uttalande till sina medlemssamfund och deras församlingar Den senaste tidens krig, oroligheter, förföljelse av kristna och andra etniska och religiösa minoriteter i Mellanöstern har gett upphov till en enorm flyktingström som också nått vårt land. De allra flesta flyktingar är emellertid internflyktingar i sitt eget land eller har flytt till närbelägna länder. Libanon har vid det här laget tagit emot två miljoner syriska flyktingar. EU-länderna ha

Ekumeniskt samtal om gästfrihet i Helsingfors

Ekumeniskt samtal om gästfrihet i Helsingfors
De årliga samtalen mellan lutherska kyrkan och frikyrkorna hölls måndagen den 24 augusti i Baptistkyrkan Betel, Helsingfors. I år var det 20 år sedan de tre parterna, lutherska Kyrkostyrelsen, Finska frikyrkorådet och Frikyrklig Samverkan, beslöt ordna årliga samtal kring teologiska och aktuella frågor. Temat för i år var Ekumenisk gästfrihet. Dessutom diskuterades skolornas religionsundervisning, nedskärningarna i biståndet, migrationsfrågor och reformati...

Ny utbildning i teologi i höst

Ny utbildning i teologi i höst
Responsen på den distansutbildning i teologi som inleddes förra året har varit positiv. Därför startar ytterligare en ny utbildning inkommande höst, denna gång med närstudieträffar i södra Finland. Högskolekursen “Teologi i GT och NT, del 1″ hålls under höstterminen 2015 och i januari 2016. Kursen som är värd 7,5 högskolepoäng arrangeras som distanskurs med tre närstudieträffar. Datum för närstudieträffarna är 18-19.9. i Ekenäs, 23-24.10 i Sibbo samt 22...

Ett nytt hem

Ett nytt hem
Årets frikyrkliga insamling under Ansvarsveckan går till ett nytt barnhem i Mutoko, Zimbabwe. - Tyvärr blir det inte färre barn som behöver vård på barnhem, tvärtom, konstaterar Mutoko stads enda socialarbetare vid ett möte i februari 2014. Vi har diskuterat projektplanen för ett nybyggt barnhem på Nyadire missionsstation. Den gamla barnhemsbyggnaden som byggdes på 1990-talet duger inte längre som barnhem sedan regeringen ändrat reglerna för den

FS:s biståndsarbete blir FS Global

FS:s biståndsarbete blir FS Global
Biståndsarbetet inom FS  kommer i fortsättningen att benämnas FS Global. Termen lanseras i vårens nya informationsmaterial och på FS:s webbsidor. FS Global ersätter inte föreningens officiella namn och kommer inte att användas helt fristående från det officiella namnet Frikyrklig Samverkan. Det nya begreppet innefattar allt biståndsarbete som FS bedriver, från projekt som understöds av UM till insamlingsverksamhet för Ansvarsveckan, katastrofhjälp och hum