Paradigmskifte när regeringen vill göra business

”Finland först” håller inte i biståndsarbetet! Häromnatten drömde jag att någon satsade tre-fyra miljoner euro för att ge unga afghanska män arbete. En fabrik byggdes där de skulle tillverka strumpor. Efter en tid var det någon som brände ner fabriken till grunden. Drömmen kan man tolka som man vill. Men ganska snart läste jag (HBL 10.1): ”Fattigaste länderna är de största förlorarna då biståndet skärs ned. Nu slår riksdagen larm. Finland försummar

Ekumenisk begravningspraxis

Våren 2015 Ekumeniska Rådets styrelse har godkänt anvisningar om ekumenisk begravningspraxis som kommer att vara till stor nytta för begravningsförrättare och anhöriga. Anvisningarna strävar efter att skapa tydlighet i hur församlingar och anhöriga kan och bör handla i dylika situationer. Oftast är det informationen till minoritetsförsamlingar som blir lidande då anhöriga eller begravningsförrättare kanske inte känt till eller högaktat den avlidnes över...

Skär inte i biståndet – uttalande från vårmötet 2015

Vasa den 11 juni 2015 Statsminister Juha Sipilä Finlands svenska frikyrkor samlade till vårmöte i Vasa vill tillönska Dig och den nya regeringen Guds rika välsignelse både i det personliga livet och i arbetet för vårt gemensamma fosterland. Samtidigt är vi oroade över de sparbeslut som gjorts som på sikt riskerar leda till en ökad marginalisering av redan utsatta människor och grupper. Som den enda svenskspråkiga biståndsorganisationen med partne...

FS uttalande om hur bemöta asylsökare

18 september 2015 Frikyrklig Samverkans uttalande till sina medlemssamfund och deras församlingar Den senaste tidens krig, oroligheter, förföljelse av kristna och andra etniska och religiösa minoriteter i Mellanöstern har gett upphov till en enorm flyktingström som också nått vårt land. De allra flesta flyktingar är emellertid internflyktingar i sitt eget land eller har flytt till närbelägna länder. Libanon har vid det här laget tagit emot två miljo...