Vid förhandlingar i december beslöt Ekumeniska Rådet och Migrationsverket att kyrkorna/församlingarna kan skriva ett utlåtande till Migrationsverket om asylsökande som konverterat till den kristna tron, ifall de så önskar.

Läs mera HÄR.