Satsar i motvind

Satsar i motvind
FS tvingas på grund av regeringens ekonomiska åtstramningar skära ca 40 procent i budgeten jämfört med året innan. Nedskärningarna görs både i utvecklingsprogrammet och bland de anställda. I programmet ingår 25 projekt i ett tiotal länder och involverar ett tjugotal avlönade personer plus många frivilliga. Under höstmötet den 26 november 2015 betonades vikten av det gemensamma utvecklingssamarbetet och behovet av ett närmare samarbete mellan medlemssamfund...

Nya medlemmar i FS styrelse valdes på höstmötet

Nya medlemmar i FS styrelse valdes på höstmötet
Under FS:s höstmöte valdes nya medlemmar i styrelsen samt ordförande för de följande två åren. Även biståndsutskottets medlemmar valdes. FS höstmöte hölls 20 november i Helsingfors. I mötet deltog 30 ombud från FS:s medlemssamfund. Mötet inleddes med allsång och några inledande ord av FS:s ordförande Jan Edström. Att reagera men inte överreagera Jan nämnde de diskussioner som ibland uppstår i sociala media om olika samhällsfrågor. Han poängterad