Under FS:s höstmöte valdes nya medlemmar i styrelsen samt ordförande för de följande två åren. Även biståndsutskottets medlemmar valdes.

FS höstmöte hölls 20 november i Helsingfors. I mötet deltog 30 ombud från FS:s medlemssamfund. Mötet inleddes med allsång och några inledande ord av FS:s ordförande Jan Edström.

Måns Holming föredrar om budgeten för år 2014. Foto: Gabriel Grönroos
Måns Holming föredrar om budgeten för år 2014. Foto: Gabriel Grönroos

Att reagera men inte överreagera
Jan nämnde de diskussioner som ibland uppstår i sociala media om olika samhällsfrågor. Han poängterade vikten av att ta reda på vad som egentligen har sagts av ursprungskällan innan vi deltar i olika debatter.
– När vi reagerar ska vi inte överreagera utan sätta oss in i sammanhanget, sa Jan.

Det samma gäller för sådant som sker i församlingarna. Jan konstaterade att medlemssamfunden inom FS har kunnat kommunicera på ett bättre sätt de senaste åren och hoppas på en likadan fortsättning.
Jan har varit ordförande för FS i två år och kunde dra slutsatsen att finlandssvensk frikyrklighet är mycket mer mångfacetterad än han trodde tidigare. Därför passade det också bra att gemensamt inleda mötet med att sjunga trosbekännelsen som lyfter fram det som vi alla tror på gemensamt.

Jan Edström återvaldes till ordförande för FS för de två kommande åren. Foto: Laila Saleh
Jan Edström återvaldes till ordförande för FS för de två kommande åren. Foto: Laila Saleh

Val av styrelsemedlemmar
Under mötet valdes nya medlemmar till FS:s styrelse. Följande personer blev invalda för 2014 -2015:

Ben Greggas, Adventkyrkan (ordinarie)
Aune Greggas, Adventkyrkan (ersättare)

Peter Sjöblom, Baptistsamfundet (ordinarie)
Inez Revahl, Baptistsamfundet (ersättare)

Leif Galls, Metodistkyrkan (ordinarie)
Jan-Erik Witting, Metodistkyrkan (ersättare)

Bjarne Rönnqvist, Missionskyrkan (ordinarie)
Jan Tunér, Missionskyrkan (ersättare)

Kenneth Grönroos, Pingstmissionen (ordinarie)
Kaj Kanto, Pingstmissionen(ersättare)

Förutom ovanstående kommer följande personer som valts för 2013 – 2014 att sitta kvar i styrelsen:

Majvor Eklund, Adventkyrkan (ordinarie)
Harriet Fagerholm, Adventkyrkan (ersättare)

Peter Sjöblom, Baptistsamfundet (ordinarie)
Inez Revahl, Baptistsamfundet (ersättare)

Johnny Kleman, Frälsningsarmén (ordinarie)
Ersättare har ej meddelats för Frälsningsarmén

Leif Galls, Metodistkyrkan (ordinarie)
Jan-Erik Witting, Metodistkyrkan (ersättare)

Henrik Nymalm, Missionskyrkan (ordinarie)
Håkan Björklund, Missionskyrkan (ersättare)

Stefan Sigfrids, Pingströrelsen (ordinarie)
Patrik Hellström, Pingströrelsen (ersättare)

Jan Edström valdes till FS ordförande för ytterligare två år.

Val av Biståndsutskottets medlemmar
Följande personer valdes till Biståndsutskottet:

Inez Revahl (2014 – 2015), Juha Jattu (2014), Baptistsamfundet
Gabriel Grönroos (2014 -2015), Kerstin Sivonen (2014), Pingströrelsen
Ture Huhtamäki (2014 – 2015), Bjarne Rönnqvist (2014), Missionskyrkan
Håkan Wiik (2014 – 2015) Catarina Ekman-Niemi-Kaija (2014), Metodistkyrkan
Aune Greggas (2014), Adventkyrkan
Eva Kleman (2014), Frälsningsarmén

Övriga beslut

FS verksamhetsplan för 2014 godkändes. Planen fokuserar på tre områden: biståndsarbete, ekumeniska frågor och samhällsfrågor.
Mötet beslöt att medlemsavgiften för 2014 ska vara 650 €/medlemsorganisation, avgiften förblir alltså den samma som i år.

Text: Laila Saleh

 

Lämna ett svar