FS tvingas på grund av regeringens ekonomiska åtstramningar skära ca 40 procent i budgeten jämfört med året innan. Nedskärningarna görs både i utvecklingsprogrammet och bland de anställda. I programmet ingår 25 projekt i ett tiotal länder och involverar ett tjugotal avlönade personer plus många frivilliga. Under höstmötet den 26 november 2015 betonades vikten av det gemensamma utvecklingssamarbetet och behovet av ett närmare samarbete mellan medlemssamfunden i konkreta frågor.

Mötet godkände verksamhetsplan och budget för 2016. Det mesta av arbetet upptas av FS Global, det gemensamma utvecklingssamarbetet, som till största delen finansieras av utrikesministeriet.

Höstmötet valde ny styrelse och omvalde Jan Edström till arbetande ordförande. Under 2016 kommer FS att utveckla FS Global och stärka det ekumeniska arbetet. Som biståndsledare fortsätter Oskar Sjöberg.

Frikyrklig Samverkan (grundat 1936) är en samarbetsorganisation för 6 finlandssvenska frikyrkor. FS Global är namnet på FS:s utvecklingssamarbete där fyra av medlemssamfunden deltar. FS är en av 15 partnerskapsorganisationer med ett treårigt avtal som lyder under utrikesministeriet. Medlemssamfunden är Finlands Svenska Adventkyrka, Finlands svenska baptistsamfund, Finlands svenska pingstmission, Finlands svenska metodistkyrka, Frälsningsarmén i Finland, Missionskyrkan i Finland.

Lämna ett svar