Ansvarsveckan vill göra kvinnors och flickors röst hörd

Ansvarsveckan vill göra kvinnors och flickors röst hörd
Ekumeniska ansvarsveckan 22 till 29 oktober 2017 utmanar oss att hjälpa flickor och kvinnor att få en bättre hälsa. Insamlingen tillfaller i år Adventkyrkans kvinnohälsoprojekt i Nepal. Ansvarsveckan utmanar oss att göra kvinnors och flickors röst hörd. Frikyrklig Samverkans insamling tillfaller i år Finlands Svenska Adventkyrkas kvinnohälsoprojekt Uterine Prolapse Prevention Program (Förebyggande av livmoderframfall) i Nepal. Med hjälp av Utrikesminist

Jordbävning i Nepal 2015 – hur gick det sen?

Jordbävning i Nepal 2015 – hur gick det sen?
Våren 2015 drabbades Nepal av en jordbävning där omkring 9 000 människor dog. Frikyrklig Samverkan ordnade då en katastrofinsamling. Olle Rosenqvist från Kvevlax i Korsholm har varit med och bygga upp en av de drabbade byarna.   Olle Rosenqvist från Missionskyrkan i Finland har besökt Nepal flera gånger sedan jordbävningen. Tillsammans med ett team har han byggt 30 jordbävningssäkra hus i en av byarna, och totalt ska det byggas 86 sådana hus.

Katastrofmedel till plåtbostäder och mat i Nepal

Katastrofmedel till plåtbostäder och mat i Nepal
FS/MKF katastrofinsamling till Nepal har nu avslutats och hjälpen når fram till byar i stort behov av mat och tak över huvudet.  De insamlade medlen, dvs. 7460 euro, går till byggandet av tillfälliga bostäder konstruerade i plåt. Dessa plåtbostäder är ca. 20 m2 med två rum. Indra Shrestha, FS/MKFs kontaktperson när det gäller vår katastrofhjälp i Kathmandu har meddelat att stödet varit oerhört värdefullt och att sex nya plåtbostäder nu är up

Missionskyrkans utsända på väg hem till Finland

Missionskyrkans utsända på väg hem till Finland
De finlandssvenska frikyrkornas samarbetsorganisation Frikyrklig Samverkan (FS) startar nu en katastrofinsamling för återuppbyggnaden av bostäder i Kathmandu, Nepal. Förödelsen är enorm, många har förlorat sina hem p.g.a jordbävningen som var den svåraste på 80 år. Missionskyrkan i Finland hade ett team på tre personer på plats i Kathmandu när jordbävningen inträffade. Teamet gjorde planeringsarbete för ett eventuellt nytt biståndsprojekt inom sjukvård i e...

FS utsända mitt i jordskalvet

FS utsända mitt i jordskalvet
Ett kraftigt jordskalv har drabbat Nepal. Mitt i den hårt drabbade huvudstaden Kathmandu befinner sig Missionskyrkan i Finlands t.f. biståndsledare Bjarne Rönnqvist, evangelist Olle Rosenqvist och biståndsvolontär Ture Huhtamäki. MKF:s arbetare är i Nepal för en projektplaneringsresa för att utreda möjligheterna till ett biståndsprojekt uppe i bergen. Medarbetarna är chockade men oskadda, så när som på några skrubbsår och en skadad hand. I ett textme...