FS utsända mitt i jordskalvet

FS utsända mitt i jordskalvet
Ett kraftigt jordskalv har drabbat Nepal. Mitt i den hårt drabbade huvudstaden Kathmandu befinner sig Missionskyrkan i Finlands t.f. biståndsledare Bjarne Rönnqvist, evangelist Olle Rosenqvist och biståndsvolontär Ture Huhtamäki. MKF:s arbetare är i Nepal för en projektplaneringsresa för att utreda möjligheterna till ett biståndsprojekt uppe i bergen. Medarbetarna är chockade men oskadda, så när som på några skrubbsår och en skadad hand. I ett textme...