FS/MKF katastrofinsamling till Nepal har nu avslutats och hjälpen når fram till byar i stort behov av mat och tak över huvudet. 

De insamlade medlen, dvs. 7460 euro, går till byggandet av tillfälliga bostäder konstruerade i plåt. Dessa plåtbostäder är ca. 20 m2 med två rum.

Plåtar till bostäderna
Indra Shresta leder arbetet med att fördela plåtar till behövande
Matutdelning i Trishuli 2 kopia
Matutdelning i Trishuli, 70 km nordväst om Kathmandu.

Indra Shrestha, FS/MKFs kontaktperson när det gäller vår katastrofhjälp i Kathmandu har meddelat att stödet varit oerhört värdefullt och att sex nya
plåtbostäder nu är uppbyggda. Man har också använt medlen till att dela ut plåt till tak för dem som har skadade hus. Behovet av mat är också stort i området och en del av medlen har, som man kan se på bilderna, gått till det. Mat och plåt har delats ut familjevis till alla som kommit och begärt hjälp. FS tackar alla som har varit med och bidragit till att lindra nöden i Kathmandu-området.

[KGVID]http://www.frikyrkligsamverkan.fi/wp1303/wp-content/uploads/2015/10/Film-över-en-plats-man-bygger-plåtbostäderna.mp4[/KGVID]

Här kan du se ett klipp från uppbyggnaden av de tillfälliga plåtbostäderna.

Text: Mirella Enlund
Foto: Indra Shrestha

karta nepal
Karta som markerar området som fått hjälp via Frikyrklig Samverkan

Lämna ett svar