Kallelse till årsmöte för Frikyrklig Samverkan FS rf den 5 maj 2022 kl. 14.00 via Zoom.

Mötet inleds med en hälsning (på svenska) av Peter Fedorian från Nykarleby kring läget i Ukraina. Han berör hjälpbehovet, hur församlingarna har agerat och ger en liten bild av situationen utifrån hans perspektiv som ukrainare. Välkommen med!

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

• Verksamhetsberättelse

• Ekonomirapport• Revisionsrapport

• Ansvarsfrihet för styrelsen•

Verksamhetsplan

• Budget

• Övriga frågor

/Styrelsen

Mötesdokument och Zoom-länk sänds ut en vecka före mötet. Vänligen skicka namn och e-postadresser för mötesdeltagare senast den 27.4.2022 till cata@fsglobal.fi.