I Finland är vi med i denna bönegemenskap för 62:a gången! Världsböndagen firas i mer än 170 länder runtom på vår jord den första fredagen i mars. Böner bes på mer än 1 000 språk, med början när gryningen kommer till Tonga och slutar 40 timmar senare i Alaska.

Årets gudstjänst har sammanställts av kvinnor i England, Wales och Nordirland, och temat för gudstjänsten är: ”Jag vet vilka avsikter jag har med er”.

Materialet för världsböndagen finns också att laddas ned på Andreaskyrkans hemsida.

I år är det arbetet bland onådda folkgrupper i Nepal, som Missionskyrkan i Finland stöder, som får ta emot de medel som samlas in under de finlandssvenska böndagssamlingarna. 

Vi samlas fredagen den 4 mars kl.19 i Andreaskyrkan, Högbergsgatan 22 (Helsingfors). Om corona restriktionerna ännu i mars begränsar fysiska sammankomster, finns naturligtvis möjligheten att arrangera virtuellt. Det är också möjligt att följa med direktsändningen från Andreaskyrkan på Facebook Live kl. 19 på adressen www.facebook.com/andreaskyrkan

Gud välsigne världsböndagen!

Den finlandssvenska kommittén för världsböndagen:
Tuula Sahlin (Finlandssvenska metodistkyrka)
Britta Lassus (Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland)
Rut Nordlund-Spiby (Finlandssvenska baptistsamfund)
Christina Långström (Frälsningsarmén)
Barbro Holmberg (Finlandssvenska Pingstmission)
Tuija Österman (Missionskyrkan i Finland/Andreaskyrkan)