”Många bäckar små”

”Många bäckar små”
Ordentliga flyktingströmmar har nått Finland och dessa har också berört de finlandssvenska friförsamlingarna och deras arbeten. Det mesta har gjorts på församlings- och individnivå. Såhär berättar representanter från de olika medlemsorganisationerna i FS Global. Finlands svenska Pingstmission har uppmuntrat sina församlingar att göra något utifrån situation och förutsättningar. Varje ort är unik och det är därför upp till varje församling att bedöma vad