Ordentliga flyktingströmmar har nått Finland och dessa har också berört de finlandssvenska friförsamlingarna och deras arbeten. Det mesta har gjorts på församlings- och individnivå. Såhär berättar representanter från de olika medlemsorganisationerna i FS Global.

Finlands svenska Pingstmission har uppmuntrat sina församlingar att göra något utifrån situation och förutsättningar. Varje ort är unik och det är därför upp till varje församling att bedöma vad man kan och vill göra, säger Gabriel Grönroos. Flera församlingar har på egen hand eller tillsammans med andra gjort insatser för flyktingarna. Betesda Church i Ekenäs fylls kyrkan varje söndag av vanliga Raseborgsbor men också numera av en allt större grupp flyktingar och invandrare. I Närpes och Korsnäs är pingstförsamlingarna, tillsammans med andra lokala församlingar, engagerade i att ta emot de flyktingar som kommit till orten, bl.a. erbjuder man alpha-kurs på farsi, arabiska och albanska. I Vasa och Jakobstad är det internationella kvällar och andra aktiviteter som samlar flyktingar i kyrkorna.

Missionskyrkan i Finland har utrett om flyktingar från bl.a. Syrien kunde tas emot på Sjömansro i Lappvik, berättar biståndsledare Bjarne Rönnqvist. Fritidsgården i Sundom har hyrts ut till Folkhälsan som, enligt uppgift, inhyst 57 flyktingar (detta tog slut i oktober eftersom anläggningen inte är byggd för vinterbruk). Missionskyrkans församlingar i Sundom, Vasa och Kvevlax har bidragit med att turvis ansvara för vissa dagar, i början med matlagning och övervakning. Även klädutdelning har ordnats. Församlingen i Vasa har vissa nätter inkvarterat sent ankomna flyktingar som på kvällarna anlänt med tåg.

Församlingarna inom Finlands svenska metodistkyrka har även de på olika sätt deltagit i flyktingarbetet. I Grankulla ordnades bl.a. ett ”stick-in-cafe” där vi stickade sockor och annat för flyktingarna och talade om flyktingfrågan. Dessa kvällar kommer att fortsätta, förklarar Monica Lundgren. Sockorna förs via Röda Korset som delar dem vidare. Metodistförsamlingen i Ekenäs-Hangö samarbetar med Evl. kyrkan i Hangö i flyktingfrågan. Församlingen har bl.a. upplåtit Betelkapellet för förvaring av större möbler så att människor kunnat föra till kapellet. I Åbo har församlingen, via Röda Korset, engagerat sig i mottagandet av flyktingar vid polisstationen med matlagning för dem och servering vid anländandet.

Församlingsmedlemmar från Vasa baptistförsamling har hjälpt till genom att möta flyktingar vid tågen sent på kvällen, för att erbjuda sovplats över natten. Medlemmar har sedan besökt dem och hjälpt dem vid sina tillfälliga placeringar, t.ex. gett språkundervisning och samtalat med dem om hur det är att bo i Finland. Intresserade har fått tillfälle att komma till kyrkan på söndagar och erbjudits tolkning, berättar Marianne Liljeström vid Finlands svenska baptistsamfund. De har också fått delta i olika aktiviteter som exempelvis konserter. Andra baptistförsamlingar har också varit engagerade på liknande sätt.

Martyrkyrkans vänner, som samarbetar kring bistånd med FS, har för sin del genom sina lokala samarbetspartners hjälpt flyktingarna utomlands, i Georgien, Bulgarien och Grekland. Vi har även hjälpt flyktingar inne i Irak och Syrien genom våra samarbetsorganisationer, berättar Linda Sarin vid Martyrkyrkans vänner.

Text: Mirella Enlund/FS

Lämna ett svar