Ekumeniken mellan kyrkor och samfund kan se ut på många olika sätt. Det kan vara spontana samarbeten eller omsorgsfullt organiserat arbete. Ibland är det gemensamma korta satsningar och ibland gäller det samarbeten på lång sikt.

Här på vår hemsida kan du läsa en del om hur ekumeniken i Svenskfinland ser ut men detta ger förstås inte en komplett bild. Vad gör ni gemensamt på er ort? Skriv till oss och berätta!
Kontaktuppgifter.

Lämna ett svar