Den 23 mars 2012 samlades representanter för frivilligorganisationer i Finland vid Wanha Satama på Skatudden i Helsingfors. Under dagen hölls ett seminarium som behandlade aktuella frågor för utvecklingspolitiken och frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete. Utrikesministeriets enhet för frivilligorganisationer stod som arrangör för seminariet. FS deltog med fyra representanter vid tillfället.

Utvecklingsminister Heidi Hautala håller det inledande anförandet i seminariet.
Utvecklingsminister Heidi Hautala håller det inledande anförandet i seminariet.

Utvecklingsminister Heidi Hautala inledde seminariet. Bland annat kommenterade hon budgeten inför kommande år och sa att den varken kommer att öka eller minska. Hautala lyfte också fram de fyra fokusområdena i Finlands utvecklingspolitiska åtgärdsprogram; mänskliga rättigheter, mänsklig utveckling, grön ekonomi samt hållbar hantering av naturresurser och miljöskydd.

Under dagen introducerades deltagarna till den nya e-tjänsten för ansökning om bidrag till utvecklingsprojekt. Den elektroniska tjänsten kommer att bidra till en smidigare och snabbare hantering av ansökningarna i framtiden.

Under eftermiddagen fick vi lyssna till flera talare som behandlade ämnet fredsbyggande och fredsmedling utifrån olika perspektiv. Jussi Ojala presenterade Kyrkans Utlandshjälps fredsarbete i Somalia och talade om religiösa och traditionella ledares viktiga roll som fredsmäklare i konflikter. Ojala poängterade deras sakkunskap om grundorsakerna till konflikter och om lokala förhållanden och kulturer. De känner till de olika parterna i konflikter väl och de innehar en viktig social position och status i samhället. Allt detta kan komma till stor nytta när det gäller fredsbyggande och fredsmedling, menade Ojala.

Utrymme för diskussion och frågor gavs regelbundet under dagen vilket bidrog till en öppen och deltagande atmosfär.

Lämna ett svar