Myndigheternas nya föreskrift gällande förskole- och dagisverksamhet krävde utvidgning i Jeriko.

De palestinska myndigheterna kom i början av sommaren med en ny föreskrift, vilken säger att förskolebarn och barn som går i dagis inte får undervisas i samma byggnad. Denna nya föreskrift blev gällande från och med starten av skolåret 2012-2013.

I Martyrkyrkans vänner r.f.:s projekt Seeds of Hope i Jeriko, fick man därmed bara  tre månader på sig att hitta nya utrymmen för sin förskoleverksamhet. Något som inte var helt lätt. Till all lycka hittade de ansvariga inom Seeds of Hope en byggnad som de kunde restaurera och förbättra, och de hann precis bli klara tills förskolan började i september igen. På den första skoldagen kunde de ta emot 30 förskolebarn i de nyrenoverade lokalerna.
Arbetet, som Seeds of Hope gör i de fattigaste områdena på Västbanken och i Israel, växer hela tiden och ger omsorg och utbildning av hög kvalité till familjerna i Jeriko. Något som bidrar till en utveckling av det palestinska samhället och till en förbättring av de fattigaste barnens framtid.

Text: Karen Abu Saada och Linda Sarin

Läs mer om projektet.

Lämna ett svar