De senaste tre åren av arbete i Afghanistan har gett märkbara resultat. Kvinnorna har fått en bättre ställning i samhället, majoriteten av invånarna har nu tillgång till rent vatten, näringsrik kost och toalett och mödra- och barndödligheten har minskat.

Afghanistan_hazarbarn
Barn från en av de byar som fått utvecklingshjälp

I ett område högt uppe bland bergen i Afghanistan har ett byutvecklingsteam under tre år arbetat i 13 byar med sammanlagt ca 900 invånare. Under de tre åren har mycket hänt. I ett område där tidigare bara 3 % av kvinnorna kunnat läsa har nu över 300 kvinnor och barn deltagit i läs- och skrivkurser. Nu är kvinnorna aktivt med i byns arbete och i byaråden. Kvinnorna har under det senaste året fått ett avgörande inflytande på beslut om arbete med vattenledningar och vattenkällor. Det är en stor förändring i ett så patriarkaliskt samhälle.

I ett land där så få har rent vatten kan nu 60-70 % av byborna i det här området njuta av rent vatten dygnet runt. Det har fått till följd att allt färre barn får diarré på grund av smutsigt vatten och att allt färre barn därför är undernärda.

I ett land som är så torrt och kargt och där man haft en väldigt ensidig och fattig kost, har köksträdgårdarna som introducerats gett byborna en rikare diet med många olika grönsaker. Åtminstone 60 % av befolkningen odlar nu grönsaker och de använder det dyrbara vattnet väldigt väl genom droppbevattning.

I den här dalen där det för tre år sedan inte fanns en enda toalett har nu de flesta invånarna tillgång till en egen toalett. Byborna har lärt sig hur man bygger toaletter och planerar själva hur de kan utvecklas. Toaletterna är mycket uppskattade; speciellt kvinnorna upplever att de ger trygghet och värdighet och att man har ett ställe att gå till under dagtid.

I de här byarna där det inte funnits någon medicinsk hjälp och där mödra- och barndödligheten vid förlossningar varit mycket hög, har kurser ordnats för att ge grundläggande kunskaper om bland annat vikten av hygien. Kvinnorna har blivit utrustade att hjälpa varandra på ett helt nytt sätt när barn kommer till världen. Redan efter några kurser har man sett hur mödra- och barndödligheten märkbart sjunkit.

 

Läs mer om projektet.

Lämna ett svar