I Seeds of Hopes förskola och dagis i Jeriko får barnen undervisning i engelska, något som ger dem större chanser till en bättre framtid.

I de Palestinska områdena på Västbanken och Gaza är 43 % av befolkningen under 15 år. De Palestinska områdena är politiskt instabila, fattiga och har dålig infrastruktur. Dessa faktorer gör det svårt för familjerna i dessa områden att finna en utbildning av hög kvalité för sina barn.

I Jeriko, på Västbanken, ger Seeds of Hope Inc. en högklassig undervisning i en kärleksfull atmosfär till barnen som går i deras förskola och dagis. Ett specifikt mål för Seeds of Hope är att förbereda förskole – och dagisbarnen för den engelska de kommer att lära sig när de fortsätter i grundskolan. Detta görs genom att man lär eleverna att tala och skriva grundläggande engelska. Förutom undervisningen i engelska vill lärarna också lära barnen att utveckla positiva karaktärsdrag, såsom att samarbeta med andra och att behandla andra människor väl. Lärarna vill också ge barnen ett bättre självförtroende, samtidigt som de utvidgar barnens världssyn. Allt detta för att barnen ska få en ljusare framtid och kunna utveckla det palestinska samhället till det bättre.

Text: Linda Sarin

Läs mer om projektet.

Lämna ett svar