Årets Ekumeniska ansvarsvecka lyfter fram frågor kring religionsfrihet och flyktingskap. Under veckan ordnar Frikyrklig Samverkan och Finlands Svenska Adventkyrka en insamling till stöd för en kristen skola i Pakistan.

Pakistan_insamling_ansvarsveckanEkumeniska ansvarsveckan är de finländska kyrkornas och samfundens kampanj för mänskliga rättigheter. Ansvarsveckan hålls i år den 21-28 oktober. I år granskar ansvarsveckan sambandet mellan religionsfrihet och flyktingskap. Miljoner människor tvingas varje år fly från sitt hem eller sitt land när de utsätts för förföljelse för sin övertygelses skull, när deras rätt att utöva sin tro kränks eller begränsas.

Som en del av Ekumeniska ansvarsveckan ordnar Frikyrklig Samverkan och Finlands Svenska Adventkyrka en insamling till stöd för en kristen skola i Pakistan. Skolan ligger på ett område dit kristna familjer förvisats och tagit sin tillflykt undan trakasserier och förföljelse. Frikyrklig Samverkan uppmanar alla frikyrkoförsamlingar att lyfta fram Ansvarsveckans tema i gudstjänster och samlingar. Vi hoppas också att ni bokar in en insamling för vårt gemensamma ändamål.

Ansvarsveckan är en del av Ekumeniska Rådets arbete och erhåller Utrikesministeriets stöd för information och utveckling.
Mer info på ansvarsveckans webbsidor: www.ansvarsveckan.fi
Läs broschyren om skolprojektet i Pakistan.

Lämna ett svar