Indiens regering godkände en ny lag som förbjuder barnarbete. Enligt Emmanuel Babu Nalukurthi, som arbetar på Bethania Residential School i Indien, kommer barnarbete ändå att fortsätta ute i byarna om man inte gör noggranna uppföljningar.

Flicka_stenkrossare
Stenkrossarna i Indien krossar sten från tidig morgon tills solen går ner.

Den 28 augusti godkände Indiens regering ett förslag att totalt förbjuda barnarbete för barn under 14 år. Tidigare har de kunnat arbeta i icke riskfyllda branscher. Brott mot lagen kan ge upp till två års fängelse eller böter upp till 50 000 Rs, eller både och. Regelbundna brott mot lagen kan ge upp till tre års fängelse.

Lagen innebär också en ändring för barn i åldern 14 – 18. Tidigare har de kunnat arbeta i riskfyllda branscher men nu ska de bara kunna anställas i icke riskfyllda branscher.

Noggrann uppföljning krävs
Finlands Svenska Pingstmission (FSPM) understöder tre skolor i Kethanakonda i Indien. På en av skolorna går ca 200 barn som kommer från mycket fattiga stenkrossarfamljer. Barnen har fått stipendier via FSPM och därför kan de nu gå i skola. Föräldrarna till dessa barn är stenkrossare, vilket innebär att de krossar sten från tidig morgon ända till dess att solen går ner. Många av barnen i stenkrossarfamiljerna arbetar också som stenkrossare eftersom deras föräldrar inte har råd att betala deras skolgång.

Emmanuel Babu Nalukurthi, skolans adminsitrativa ledare och ansvarige för elevvården, är osäker på om den nya lagen verkligen kommer att påverka situationen för de barn som arbetar som stenkrossare.

– Försöken att avskaffa barnarbete introducerades år 1986, men regeringen tog inte ansvar fullt ut för att göra slut på problemet. Senare försvann problemet inne i städerna men ute i byarna och i stenkrossarområdet pågår barnarbete fortfarande. … Indiens regering godkände förbudet av barnarbete men vi är inte säkra på att detta kommer att fungera i byarna eller i stenkrossarområdet. Barnarbete kommer att fortsätta om man inte särskilt fokuserar på de som anställer barn ute i byarna. Den indiska regeringen godkänner många frågor på agendan men de behöver följas upp noggrant, säger Emmanuel.

Text: Laila Saleh

Källor:
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-08-29/india/33475438_1_child-labour-national-sample-survey-organization-hazardous-work
http://www.business-standard.com/generalnews/news/complete-banchild-labour-below-14-approved-by-cabinet/49292/

 

Lämna ett svar