Chim Kun är mer än sitt handikapp. Hon har varit handikappad sedan födseln vilket gjort att hon blivit utan många saker i livet – varav inte minst en grundutbildning. Men nu tack vare metodistkyrkans mikrolån för jordbruk i Kambodja, kan Kun visa världen att hon inte är någon man ska tycka synd om. Snarare är hon någon man ska göra affärer med.MikrolånKambodja

Vid 56 års ålder hade Kun inte gått en dag i skola. Hennes sargade fötter gjorde att hon inte kunde gå till skolan som låg flera kilometer bort. Det oaktat, när hon för flera år sedan fick höra om möjligheten att delta i Metodistyrkans kolåneprogram, visste hon genast hur ett antal djur skulle kunna hjälpa familjens finanser.

I dag har Kuns familj två kor och två kalvar på väg. Inkomsterna från korna och deras avkommor har gjort det möjligt för familjen att starta en fjäderfäverksamhet genom att sälja kyckling och ankägg.

Sammanlagt ger korna och fjäderfäna Kun de resurser hon behöver för att kunna skicka sina tre barn i skolåldern till skolan. Men inte ens det är en stor utgiftspost längre och i sin iver att se till att de får den utbildning som hon nekats, har hon sett till att barnen har blivit stipendiatelever. Dessutom klarade mor till och med av att gå i barnens fotspår. Det gjorde hon genom att i två år ta vuxenkurser i läsning och att lära sig skriva.

På endast några år har Kun övervunnit sitt handikapp och sin analfabetism. Hon har lyckats skapa finansiell säkerhet för sin familj, som allt startade med en ko.

Text: Amanda King
Översättning: Håkan Wiik

Lämna ett svar