Efter samtal och träffar under föregående år inleddes samarbetet mellan Missionskyrkan i Finland och New Life Academy i Tanzania i januari 2012. Tillsammans ska man utveckla den skola som New Life Academy driver.

Ett gäng glada elever vid skolan.
Ett gäng glada elever vid skolan.

Skolan har hittills bedrivit förskola och lågstadium men både lärare, föräldrar och barn ville utvidga skolan för att också kunna bedriva ett högstadium. Under våren 2012 har den nya byggnaden för högstadiet tagit form och idag står byggnaden klar. Just nu arbetar man på att göra klar insidan och finputsningen. Man har under våren också borrat och funnit vatten och man kommer även att bygga ett litet vattentorn. Detta är viktigt för vattenförsörjningen och hygienen på skolområdet.

För att kunna bedriva högstadieverksamheten ska lågstadielärarna på skolan få möjlighet att vidareutbildas för att få kompetens att undervisa i högstadiet. Även nya lärare med formell kompetens ska rekryteras till skolan. I januari 2013 planeras skolan stå färdig och en åttondeklass ska kunna starta.

Målet med biståndsprojektet är att motarbeta fattigdom och misär, och att genom utbildning skapa bättre förutsättningar för barn och familjer att förbättra sina levnadsförhållanden. Det är dyrt med skolgång för fattiga familjer och NLA:s mål är att hälften av eleverna ska kunna betala avgiften på cirka 25 USD per månad medan andra hälften ska kunna sponsoreras.

De flesta föräldrar i Tanzania är mycket väl medvetna om utbildningens betydelse och har stor motivation för att deras barn ska få en bra skolgång och lyckas i sin examen. Ett biståndsprojekt behöver vara förankrat bland folket och det kan nog sägas att barnens framtid berör människor både i Tanzania och i Finland!

Lämna ett svar