Vera, som tack vare projektets hjälp fick sin våldsamme och alkoholiserade man portförbjuden, här tillsammans med Marcelo.

Projektet i Brasilien hjälper människor att bli medvetna om sina medborgerliga rättigheter. Vera och Nadir är två av de kvinnor som fått ta del av hjälpen.

I Brasiliens kåkstäder finns många fattiga medborgare som inte är medvetna om sina medborgerliga rättigheter. Familjevåld är vanligt och många familjer lever med en tydlig ojämställdhet mellan könen. Genom Missionskyrkans kapacitetsutvecklingsprojekt vill vi ändra på detta.

Vera, som tack vare projektets hjälp fick sin våldsamme och alkoholiserade man portförbjuden, här tillsammans med Marcelo.
Vera, som tack vare projektets hjälp fick sin våldsamme och alkoholiserade man portförbjuden, här tillsammans med Marcelo som är anställd inom projektet.

En person som fått hjälp är Vera. Hon hade en våldsam och alkoholiserad man som med juridisk hjälp blev portförbjuden. Hon har två barn. Hennes granne
Nadir har åtta barn och fick hjälp med att förhandla fram en ”förlåtelse” för sin tonårsdotter som blivit anklagad för stöld av milisgruppen och hotats till döden pga av det.

Projektet vill öka jämlikheten mellan könen och stoppa familjevåld. Genom att sprida information om lag och familjefrågor och hur man kan få hjälp av rättssystemet hoppas vi göra medborgarna medvetna om sina rättigheter och komma närmare målet.

 

Lämna ett svar