Soth Sreang behöver inte fara till Thailand och jobba. Sreang deltar i projektet i Kambodja för nya alternativ till risodling. Tidigare fick han så små risskördar att han inte kunde försörja familjen och övervägde att fara utomlands och jobba. Men genom detta projekt fick han ta del i att odla nya grödor och djurhushållning. Nu odlar han majs och grönsaker och har kycklingar, ankor och grisar, kan både bo hemma och helt försörja familjen. Sreang tänker inte återgå till risodling, utan istället köper de riset de behöver tack vare de nya inkomsterna. Familjen är så tacksam över att klara av sin ekonomi och kunna skicka barnen till skolan.

Text: Patricia Pagulayan. Översättning: Catharina Ekman-Niemi-Kaija/FSMK

Mer info om projektet i Kambodja, här.

Soth Sreang
Soth Srang med sin familj Foto: Patricia Pagulayan

Lämna ett svar