Jag fick en pratstund med Elsworth Williams ledare för Full Gospel Fellowship of Churches in Guyana under hans besök i Finland i juni. Jag är nyfiken att höra mer om de två pris som tilldelats honom personligen och ungdomarna i hans församling.  

Styret i Guyana har alldeles nyligen tilldelat honom själv en nationell utmärkelse för sitt sociala engagemang och ledarskap bland fattiga i Guyana.

Hela projektet tilldelades även 1:a pris som landets bästa sociala projekt av Förenta Nationernas nationella Guyana grupp med motiveringen För uppvisande av framgångsrikt, påtagligt bidrag till bemyndigande av ungdomar i Guyana (showing progressive tangiable contribution towards empowerment of young people in Guyana). Tävlingen ingick som en del av FNs milleniummål för utveckling.

Ungdomarna själva ansökte om att få priset, som sedan baserades på en studie gjord av FN själva. De nominerade jämfördes på basen av bl.a utbildning, teknik, utveckling och förändring i mäniskoliv. Med den undersökningen som grund utsågs sedan projektet till det bästa i landet.

Jag frågar Williams om vad han tror är orsaken till de båda utmärkelserna. Vi arbetar i en väldigt utmanande miljö, med utbredd hjälplöshet och depression i Alboystown. Vi har sett mycket konkreta resultat av vårt arbete. Många är de som tidigare varit hemlösa, men som nu kommit med i det sociala arbetet och hittat vägar att börja försörja sig själva. Då jag frågar honom vad de största utmaningarna varit, svarar han att det tagit tid att ge självförtroendet tillbaka till människor som länge saknat tron på sig själv och sin potential. På vägen mot självförsörjning, krävs tron på sig själv och sin egen förmåga att förändra sin tillvaro, förklarar han.

Jag frågar till sist vad stödet från Finland betytt för arbetet i Guyana. Stödet har varit oerhört viktigt. Tack vare er har vi dessa center som vi kan sända människor i behov till. Utan ert stöd hade vi knappt kunnat åstadkomma 25 % av vad vi åstadkommit, ni har helt enkelt möjliggjort detta, berättar en tacksam Elsworth Williams.

Text: Mirella Enlund/Frikyrklig Samverkan
Foto: Paret Elsworth och Carmen Williams

Lämna ett svar