De årliga samtalen mellan lutherska kyrkan och frikyrkorna hölls måndagen den 24 augusti i Baptistkyrkan Betel, Helsingfors. I år var det 20 år sedan de tre parterna, lutherska Kyrkostyrelsen, Finska frikyrkorådet och Frikyrklig Samverkan, beslöt ordna årliga samtal kring teologiska och aktuella frågor. Temat för i år var Ekumenisk gästfrihet. Dessutom diskuterades skolornas religionsundervisning, nedskärningarna i biståndet, migrationsfrågor och reformationens märkesår 2017. Arrangör för mötet var Frikyrklig Samverkan.

Text: Jan Edström

DSC04269
Deltagarna vid trepartmötet i Helsingfors. Foto Aune Greggas.

Lämna ett svar